Uznesenie č.2 zo zasadnutia VV zo dňa 05.02.2018

Uznesenie č. 2. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 5.2.2018

 

  1. VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Volebné výsledky Volebných konferencií SFZ a ZsFZ
  1. VV schvaľuje:
  1. Predsedov a členov odborných komisií ObFZ Galanta

ŠTK predseda Milan Horňáček, člen: Július Hagony, zapisovateľ: Zoltán Salát

DK predseda Slavomír Matejčík, členovia: Mgr. Dušan Bogár, Vladislav Javor,

Pavol Jeremias, Zoltán Tanko

KR –predseda PhDr. Zsolt Fehér, členovia: Tibor Múcska, Ákos Juhos

TMK – predseda Štefan Czafík, členovia: František Szekács, Róbert Darázs, Martin

Földesi

KMsŠF – predseda Ing. Pavel Krnáč, členovia: Pavol Šuták, Gábor Renczés

Revízna – predseda Adrián Forró, člen: Marián Barczi

Odvolacia – predseda Juraj Žigo členovia: Marek Šmátrala, Daniel Varga

 

  1. Termíny družobných stretnutí s KEM U15 a U16 – máj. 2018 a výber dospelých na 23.-24.6.2018
  2. Návrhy do odborných komisií ZsFZ: ŠTK – M. Horňáček, KR – P. Krnáč a S.Matejčík, KMaŠF – J. Pisár, TMK – M. Földeši
  3. Nákup zástav „ Fair – Play „ pre kluby hrajúce súťaže ObFZ Galanta

 

 

V Galante  5.2.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články