Úradná správa č. 3

Úradná správa  č. 3 ObFZ   Galanta  – Odvolacia komisia    29.10. 2015. Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 29.10.2015 prerokovala odvolanie OFK Matúškovo voči rozhodnutiu DK U 78. Odvolacia komisia POTVRDZUJE rozhodnutie DK ObFZ Galanta. Rozhodnutie je odôvodnené  v súlade s futbalovými normami RS  [...]

Showing all 6 results