Kluby

 

 Presný názov klubu

 OFK   ABRAHÁM HOSTE

 Adresa  925 45 Abrahám
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok  OFK Abrahám Hoste
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda  Ing. Tomáš Mišovič  Abrahám 35, 925 44  0910 410 700  tomas.misowic@gmail.com
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér  Ing. Tomáš Mišovič   0910 410 700  marian.sliacky@studentservis.sk

 

 

 Presný názov klubu

TJ  ČIERNA  VODA

 Adresa  Čierna Voda 359, 92506 Čierna Voda
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 2408 9804
 Adresa pošt. zásielok  Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Peter Forró Čierna Voda 102  
 Podpredseda        
 Tajomník        
 Org. pracovník Marián Tumma  +421905835924 mariantumma@gmail.com
 ISSF manažér Marián Tumma +421905835924 mariantumma@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

ttTJ  ČIERNY  BROD

 Adresa Obecný úrad 1, Čierny Brod 925 08
 Číslo účtu FK  SK77 0200 0000 0024 1201 7051
 Adresa pošt. zásielok  Zsolt Halász, Mierové námestie 2, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Zsolt Halász Čierny Brod 508 0908 118 561  halasz.zsolti@gmail.com
 Podpredseda Adrián Kutrucz Čierny Brod 384 0904 237 539
 Tajomník Adrián Kutrucz Čierny Brod 384 0904 237 539 halasz.zsolti@gmail.com
 Org. pracovník Zsolt Halász Čierny Brod 508 0908 118 561
 ISSF manažér Csaba Kelecsényi Čierny Brod 548 0903 230 697 fo.ciernybrod@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

 ŠK  DOLNÁ  STREDA

 Adresa  Športová 224, Dolná Streda  925 63
 Číslo účtu FK  SK24 0900 0000 0002 0255 7202
 Adresa pošt. zásielok  Športová 224, Dolná Streda 925 63
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry Dolná Streda 727 0907 739 585 starosta@dolnastreda.sk
 Podpredseda
 Tajomník Jozef Blaho 0907 483 668 jozef.blaho@gmail.com
 Org. pracovník Mgr. Lukáš Lehocký Dolná Streda 199 0915 335 667 lukaslehocky@gmail.com
 ISSF manažér Mgr. Lukáš Lehocký Dolná Streda 199 0915 335 667 lukaslehocky@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  DOLNÉ  SALIBY

 Adresa  Dolné Saliby 355, 925 02
 Číslo účtu FK  SK11 0900 0000 0000 2409 0725
 Adresa pošt. zásielok  Dolné Saliby 355, 925 02
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Ing. Richard Škúci Dolné Saliby 91 0905 327 809 richard.skuci@geokod.sk
 Podpredseda Vojtech Takács Dolné Saliby 225 0911 315 870
 Tajomník
 Org. pracovník Ing. Ľudovít Kovács Dolné Saliby 31 0908 320 426 dolnesaliby@dolnesaliby.sk
 ISSF manažér Ing.Richard Škúci Dolné Saliby 91 0905 327 809 richard.skuci@geokod.sk

 

 

 Presný názov klubu

 FC  SLOVAN  GALANTA

 Adresa  Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01
 Číslo účtu FK  4210227703/3100
 Adresa pošt. zásielok  Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Zsolt Takáč 0903 459 878  zsolttakac@gmail.com
 Podpredseda Peter Závodský 0911715 595
 Tajomník
 Org. pracovník Tibor Drozd Zornička 911/17 Galanta 0905 249 290 tibor.drozd@gmail.com
 ISSF manažér Tibor Drozd  Zornička 911/17 Galanta 0905 249 290 tibor.drozd@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

 TJ GALANTA  -mestská časť   HODY

 Adresa  Hody 1268, Galanta 924 01
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok  Miroslav Kollarovič, Hlavná 2, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda  Miroslav Kollárovič  Hlavná 2, Matúškovo 925 01  0903 036 222  sport.mirka@gmail.com
 Podpredseda Igor Divičan Kajal 0905 405 843
 Tajomník Jozef Novotný Galanta 0903 931 013
 Org. pracovník Jozef Novotný Galanta 0903 931 013
 ISSF manažér Miroslav Eliáš Hody  0918 830 052 miro@majtex.sk

 

 

 Presný názov klubu

 FK  SLOVAN  GÁŇ

 Adresa  Gáň, 925 31
 Číslo účtu FK  SK10 1111 0000 0013 692 9 8008
 Adresa pošt. zásielok  Mierova 1436/43, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Gabriel Molnár  Mierova 1436/43, Galanta 0905/807 658  g.molnar@atlas.sk
 ISSF manažér Erik Francisci Horné Saliby 0905 967 160 ericenko77@azet.sk

 

 

 Presný názov klubu

 TJ  HORNÉ  SALIBY

 Adresa  Hlavná 1089, Horné Saliby 925 03
 Číslo účtu FK SK29 3100 0000 0042 1030 9004
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 1089, Horné Saliby, 925 03
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda György Jakubecz Horné Saliby 1192, 925 03 0904 406 759 jakubeczgyorgy@gmail.com
 Podpredseda
 Tajomník Peter Papp Horné Saliby 209, 925 03 0944 051 161 tjhornesaliby@gmail.com
 Org. pracovník Ján  Čirik 0948 502 020 jcirik@gmail.com
 ISSF manažér Peter Papp Horné Saliby 209, 925 03 0944 051 161 tjhornesaliby@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

FC  HOSTE

 Adresa  Hoste 106, 925 45
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Peter Šnórik Hoste 106 0903 158 963 Peter.snorik@gmail.com
 Podpredseda Karel Luboš Hoste 15  0905 253 429 ouhoste@stonline.sk
 Tajomník Jozef Čík Hoste 0903 448 435
 Org. pracovník
 ISSF manažér Martin Formanko Hoste  0904 829 261 Ivan.holubar@zf.com

 

 

 Presný názov klubu

 TJ  DRUŽSTEVNÍK  JÁNOVCE

 Adresa  Hlavná 18, Jánovce 925 22
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok  Obecný úrad Jánovce 24, 925 22
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Zoltán Tanko  Jánovce 6 0940 823 540 Zolko14@azet.sk
 Podpredseda Marek Kollárik Veľké Úľany 52/3 0905 967 292 kollarik.marek@azet.sk
 Tajomník Alojz Gašparík Jánovce 21 0903 958 765 gasparik2@post.sk
 Org. pracovník Tibor Novák Jánovce 170 0905 967 292
 ISSF manažér Alojz Gašparík Jánovce 0903 958 765  gasparik2@post.sk

 

 

 Presný názov klubu

 FC  JELKA

 Adresa  Mlynárska 1056, Jelka 925 23
 Číslo účtu FK SK42 0900 0000 0051 3712 3127
 Adresa pošt. zásielok  Zoltán Deák, Ravaszova 1327, Jelka 925 23
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Zoltán Deák 0904 401 264  jelkafc@gmail.com
 Podpredseda Ing. Gabriel Kiš 0905 752 937
 Tajomník Csaba Huszár 0908 724 669
 Org. pracovník Ladislav Czére 0902 128 295
 ISSF manažér Ing. Gabriel Kiš 0905 752 937

 

 

 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  CLUB  KOŠÚTY

 Adresa  Košúty 925 09
 Číslo účtu FK  SK02 0200 0000 0021 3715 7358
 Adresa pošt. zásielok  Košúty 20, 925 09
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda Mgr. Zdenka Mačicová Košúty 67 0908 781 071 ou.kosuty@stonline.sk
 Tajomník Csiba Bohuš Košúty 519 0911 177 885
 Org. pracovník
 ISSF manažér Eva Kollárová  Košúty 510  0907 225 166 kosuty@zoznam.sk

 

 

 Presný názov klubu

TJ  ŠM  KRÁĽOV  BROD

 Adresa  Nová 186, Kráľov Brod, 925 41
 Číslo účtu FK  SK11 0200 0000 0035 0119 1857
 Adresa pošt. zásielok  Nová 186, Kráľov Brod, 925 41
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Július Kollárik Kráľov Brod 273 0905 665 461 giuse70@azet.sk
 Podpredseda Štefan Czirák Kráľov Brod 9 0908 156 823
 Tajomník Andrea Nagyová Kráľov Brod 403 0948 002 060 andinagyova@gmail.com
 Org. pracovník Peter Varsányi Kráľov Brod 8 0915 479 097
 ISSF manažér Zoltán Salát Kráľov Brod 186 0917 863 658  giuse70@azet.sk

 

 

 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  KLUB  MATÚŠKOVO

 Adresa  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Číslo účtu FK  SK31 5200 0000 0000 0933 4584
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Tibor Panyik  Matúškovo 57 0908 414 375  ofcmatuskovo@gmail.com
 Podpredseda Imrich Kiss 0903 241 567 ofcmatuskovo@gmail.com
 Tajomník
 Org. pracovník  Baltazár Kiss 0903 239 677 ofcmatuskovo@gmail.com
 ISSF manažér Imrich Papp  Matúškovo 900 0903 455 225 ofcmatuskovo@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  MALÁ  MAČA

 Adresa  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Číslo účtu FK  SK31 0200 0000 0016 8433 1154
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Patrik Varjú J.Dalloša 1187, Sládkovičovo 0910 910 110  patrik.varju@gmail.com
 Podpredseda Bc. Attila Oravec Cintorínska 22/8, Malá Mača 0903 410 633 attilaoravec@gmail.com
 Tajomník Ing. František Hontvári Vadonská 202/26, Malá Mača 0917 549 477 starosta@obecmalamaca.sk
 Org. pracovník Štefan Katona Pančova 167/5, Malá Mača 0911 181 153 remas164@hotmail.com
 ISSF manažér Bc. Attila Oravec Cintorínska 22/8, Malá Mača 0903 410 633 attilaoravec@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

 OFK  MOSTOVÁ

 Adresa  Mostová 120,  925 07
 Číslo účtu FK  SK21 0900 0000 0000 2409 5104
 Adresa pošt. zásielok  Tibor Klauzai, Mostová 406, 925 07
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Levente Cservenka Mostová 257 0903 720 009
 Podpredseda Vojtech Marafkó ml. Mostová 536 0904 287 860
 Tajomník Tibor Klabuzai Mostová 406 0905 327 789 t.klabuzai@gmail.com
 Org. pracovník Andrej Szolga  Mostová 442 0904 683 207
 ISSF manažér Andrej Varga Tomášikovo  0905 429 692

 

 

 Presný názov klubu

 FC  PATA

 Adresa  Majerská 928, Pata 925 53
 Číslo účtu FK 0024090012/0900
 Adresa pošt. zásielok  Majerská 928, Pata 925 53
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Ing. Marcel Súkeník Obchodná 924/1  0907 775 634 fcpata123@gmail.com
 Podpredseda
 Tajomník Tibor Herceg
 Org. pracovník Marián Valenta ml.
 ISSF manažér Ladislav Herák Stará poštová 672 0944 519 922 Analytik147@azet.sk

 

 

 Presný názov klubu

TJ  DRUŽSTEVNÍK  PUSTÉ  SADY

 Adresa  Pusté Sady 44, 925 54
 Číslo účtu FK  1266587018/1111
 Adresa pošt. zásielok  Pusté Sady 44, 925 54
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Ľuboš Szerencsés Pusté Sady 44  0905 419 349 lutex@lutex.sk
 Podpredseda Tomáš Nemeček Pusté Sady 229 0907 709 221 nemecekt@gmail.com
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Miroslav  Minárik Pusté Sady 198 0910 292 305 cerim511ffw@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

ŠK TOP   PUSTÉ  ÚĽANY

Adresa Pavlická 472 Pusté Úľany 925 28
 Číslo účtu FK  2928890492/1100
 Adresa pošt. zásielok  OÚ Pusté Úľany Hlavná 91/208 Pusté Úľany 925 28
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Ing. Matej Kašuba 0910 782 359 matej.kasuba@gmail.com
 Podpredseda Henrich Čambál 0911 789 121 starosta@pusteulany.sk
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér  Ing. Matej Kašuba  0910 782 359 matej.kasuba@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

ŠPORTOVÝ  KLUB  FUTBALU   SEREĎ „B“

 Adresa  Športová 2809, Sereď, 92601
 Číslo účtu FK  SK03 0200 0000 0013 1004 7458
 Adresa pošt. zásielok  Športová 2809, Sereď 92601
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Róbert Stareček SNP 1200/7 Sereď 926 01 0905 563 946 skfsered@centrum.sk
 Podpredseda
 Tajomník Ján Pisár 0911 352 340
 Org. pracovník Róbert Scherhaufer 0904 607 659
 ISSF manažér

 

 

 

 

 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  KLUB  ŠINTAVA

 Adresa  925 51 Šintava
 Číslo účtu FK  SK10 0900 0000 0002 0247 7720
 Adresa pošt. zásielok  Tímea Šoporová Športová 432 Šintava 925 51
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Karol Schmidt 925 51 Šintava 0908 684 606
 Podpredseda Pavol Šopor 925 51 Šintava 0905 173 479
 Tajomník Mário Popelka 925 51 Šintava 0905 308 048
 Org. pracovník Martin Foldesi 926 01 Sereď 0907 096 733 martinfoldesi@gmail.com
 ISSF manažér Lukáš Šopor 925 51 Šintava 0948 043 592 lukas.sopor@gmail.com

 

 Presný názov klubu

ŠK   ŠOPORŇA

 Adresa  Športová 1462 Šoporňa 925 52
 Číslo účtu FK  0024088318/0900
 Adresa pošt. zásielok  Obecný úrad 1179 Šoporňa 925 52
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda  Stanislav Rosypal  č. 132 Šoporňa 925 52 0905 685 703 stanislav.rosypal@gmail.com
 Podpredseda Martin Slíž č. 1171 Šoporňa 925 52 0908 774813 ar77@centrum.sk
 Tajomník Dušan Ščípa č. 1480 Šoporňa 925 52 0914 700 441
 Org. pracovník  Miroslav Krajča č. 453 Šoporňa 925 52 0903 719 102
 ISSF manažér Stanislav Kiš č. 745 Šoporňa 925 52 0907 751 596 stanislav.kis@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

TJ  POĽNOHOSPODÁR    ŠALGOČKA

 Adresa  925 54 Šalgočka
 Číslo účtu FK  SK49 09 0000 0000 0024 0887 80
 Adresa pošt. zásielok  Miroslav Kohýl č. 148 Šalgočka 925 54
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Martin Stranovský č. 44 Šalgočka 925 54 0908 127 084 m.stranovsky@gmail.com
 Podpredseda  Miroslav Kohýl č. 148 Šalgočka 925 54 0903 217 034 obecnyurad@salgocka.sk
 Tajomník
 Org. pracovník Denisa Gálová 0915 739 941
 ISSF manažér Patrik Kollár Zem. Sady č. 359 0917 519 732 pato1kollar@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  CLUB  TOMÁŠIKOVO

 Adresa  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Číslo účtu FK  SK10 5600 0000 0076 1510 8001
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Csaba Rémay Tomášikovo 925 05 0905 389 317 tjtom@centrum.sk
 Podpredseda
 Tajomník Július Hagony č. 8 Tomášikovo 925 05 0930 474 223  tjtom@centrum.sk
 Org. pracovník
 ISSF manažér Július Hagony č. 8 Tomášikovo 925 05 0930 474 223 hagony@centrum.sk

 

 

 Presný názov klubu FO  TOPOĽNICA
 Adresa  Topoľnica 925 92
 Číslo účtu FK  SK29 1100 0000 0029 4901 7262
 Adresa pošt. zásielok  Topoľnica 236
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Erik Magyarics Topoľnica 0905 744 098  fotopolnica1@gmail.com
 Podpredseda Zsolt Szilvási Galanta 0917 348 723 fotopolnica1@gmail.com
 Tajomník Dominik Magyarics Vozokany 0948 320 373 fotopolnica1@gmail.com
 Org. pracovník
 ISSF manažér Peter Barháč Topoľnica 132 0904 788 041 fotopolnica1@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu TJ  DRUŽSTEVNÍK  TRSTICE
 Adresa  Trstice 1048, 925 42
 Číslo účtu FK  SK02 0900 0000 0002 0131 9296
 Adresa pošt. zásielok  MKS Trstice 472, 925 42
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda František Szabó Trstice 1330 0905 882 429  fkbloksro@gmail.com
 Podpredseda Tomáš Sándor Trstice 577 0917 998 572
 Tajomník Oliver Sárkány Trstice 371 0918 507 154 sark.oliver@gmail.com
 Org. pracovník János Cserkó Trstice  1256 0907 316 691
 ISSF manažér Oliver Sárkány  Trstice 371 0918 507 154 sark.oliver@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu ŠK  VÁHOVCE
 Adresa  Športový areál, Váhovce, 925 62
 Číslo účtu FK  4210268409/3100
 Adresa pošt. zásielok  Eugen Horváth, Váhovce 800, 925 62
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Eugen Horváth  Váhovce 800 0905 250 146  obecvahovce@rejk-net.sk
 Podpredseda Kristián Forró Váhovce 741 0905 210 669 krisztianforro@R-mail.com
 Tajomník Adrián Kubica Váhovce 797 0908 768 399 Adrian.kubica@g-mail.com
 Org. pracovník Peter Hodúr Váhovce 834 0907 645 830 kapone4@post.sk
 ISSF manažér Róbert Jalsovszky Váhovce 345 0907 714 954 robo@bsc.sk

 

 

 

 Presný názov klubu FK  VEĽKÁ  MAČA
 Adresa  Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32
 Číslo účtu FK  SK50 0200 0000 0001 7950 5175
 Adresa pošt. zásielok  Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda František Gál Veľká Mača 751 0944 619 387 fk.velkamaca@gmail.com
 Podpredseda István Gál Veľká Mača 1098 0905 644 894 fk.velkamaca@gmail.com
 Tajomník István Gál Veľká Mača 1098 0905 644 894 fk.velkamaca@gmail.com
 Org. pracovník Štefan Lancz Veľká Mača 0915 607 385 fk.velkamaca@gmail.com
 ISSF manažér Tibor Risnyovszký Veľká Mača 409 0948 396 386 fk.velkamaca@gmail.com

 

 

0908 099 826​

 Presný názov klubu ŠK  VEĽKÝ  GROB
 Adresa  Veľký Grob 441, 925 27
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 1919 6445
 Adresa pošt. zásielok  Veľký Grob 441, 925 27
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda  Jozef Šenkárik Veľký Grob 441 0944 472 805  jozefsenkarika@gmail.com
 Podpredseda Alexander Vörös Veľký Grob 0905 546 223 radoslavkubis@gmail.com
 Tajomník Mgr.Radoslav Kubiš Veľký Grob 0908 099 826
 Org. pracovník František Papp Veľký Grob 0948 448 011
 ISSF manažér Mgr.Radoslav Kubiš Veľký Grob 0908 099 826 radoslavkubis@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu  ŠK  VEĽKÉ  ÚĽANY
 Adresa  Hlavná 1437/52, Veľké Úľany, 925 22
 Číslo účtu FK SK15 3100 0000 0042 1011 7002
 Adresa pošt. zásielok  Peter Huszár, Hlavná 1437, Veľké Úľany 925 22
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda  Peter Huszár  Veľké Úľany 504/29  0911 472 022 pepo2988@azet.sk
 Podpredseda Ján Tornyai Veľké Úľany 1106 0908 111 081 jan.tornyai@gmail.com
 Tajomník Peter Strelecký Veľké Úľany 1109/95 0903 740 565 strelko99@gmail.com
 Org. pracovník Alojz Madarász Jelka 318 0905 570 721 alojzmadarasz@centrum.sk
 ISSF manažér Peter Strelecký 0903 740 565 strelko99@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB  VINOHRADY NAD VÁHOM
 Adresa  Hulácka 355, Vinohrady nad Váhom, 925 55
 Číslo účtu FK  0024088668/0900
 Adresa pošt. zásielok  Milan Zadrabaj, Nám. Slobody 28/3, Sereď, 926 01
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Milan Zadrabaj Nám.Slobody 28/3, Sereď 0918 955 298  m.zadrabaj@gmail.com
 Podpredseda Branislav Pavlovič Hulácka 366, Vinohrady n./V. 0907 772 769 pavlovicbrani@gmail.com
 Tajomník
 Org. pracovník Milan Zadrabaj Nám.Slobody 28/3, Sereď 0918 955 298 m.zadrabaj@gmail.com
 ISSF manažér Branislav Pavlovič Hulácka 366, Vinohrady n./V. 0907 772 769 pavlovic brani@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu  TJ  DRUŽSTEVNÍK  VOZOKANY
 Adresa  Hlavná 388/126, Vozokany, 925 05
 Číslo účtu FK  SK54 0200 0000 0020 2264 3751
 Adresa pošt. zásielok  Burgondia 143, 925 05  Vozokany
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Juraj Panyik Vozokany 231 0903 274 010  gyuanp@gmail.com
 Podpredseda Tamás Zupko Vozokany 28/3 0907 350 539 tamas.zupko@gmail.com
 Tajomník Balázs Hoboth Vozokany 143 0915 176 880 balazs.hoboth@gmail.com
 Org. pracovník
 ISSF manažér Balázs Hoboth Vozokany 143 0915 176 880 balazs.hoboth@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu  FK  SLAVOJ  SLÁDKOVIČOVO
Adresa Sládkovičovo, Hviezdoslavova 1366
 Číslo účtu FK SK88 0200 0000 0031 7680 6757
 Adresa pošt. zásielok  J. Dalloša 1352/36, Sládkovičovo
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Viliam Brunner Richterova 1103 0903 448 795 viliambrunner@zoznam.sk
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Ing. Ladislav Šimek J. Kráľa 1882/2 0910 955 519
 ISSF manažér Mgr. Viliam Brunner J. Dalloša 1352/36 0911 175 737 vilambrunner@gmail.com

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér