Kluby

 Presný názov klubu

 OFK   ABRAHÁM HOSTE

 Adresa  925 45 Abrahám
 Číslo účtu FK SK55 0900 0000 0000 2409 5462
 Adresa pošt. zásielok  OFK Abrahám  925 45
 Funkcia  Meno
 Predseda  Anton Hlavatý
 Podpredseda Miroslav Belko
 Tajomník
 Org. pracovník Mgr.Marian Hrbán
 ISSF manažér  Marek Šiška
Kontakty:   0949230795, hlavatyofk@gmail.com
 Presný názov klubu

TJ  ČIERNA  VODA

 Adresa  Čierna Voda 454, 92506 Čierna Voda
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 2408 9804
 Adresa pošt. zásielok  Čierna Voda 102 , 925 06
 Funkcia  Meno
 Predseda Zsolt Király
 Podpredseda Ladislav Múcska 
 Tajomník Zsolt Oros
 Org. pracovník Mgr. Zuzana Csadyová
 ISSF manažér Zsolt Koller
Kontakty : 0903 111 832, 0911 265 372, 0911 461 606 z.csadyovaciernavoda@gmail.com
 Presný názov klubu

TJ  ČIERNY  BROD

 Adresa  Čierny Brod 540, 925 08
 Číslo účtu FK  SK77 0200 0000 0024 1201 7051
 Adresa pošt. zásielok  Mierové námestie 2, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Zsolt Halász
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Csaba Kelecsényi
Kontakty : 0908 118 561 halasz.zsolt@gmail.com
 Presný názov klubu

 ŠK  DOLNÁ  STREDA

 Adresa  Športová 224, Dolná Streda  925 63
 Číslo účtu FK  SK24 0900 0000 0002 0255 7202
 Adresa pošt. zásielok  Športová 224, Dolná Streda 925 63
 Funkcia  Meno
 Predseda PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
 Podpredseda Jozef Blaho
 Tajomník Patrik Dubnička
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Kontakty: 0907 739 585, 0907 483 668, 0907 733 492 starosta@dolnastreda.sk
 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  DOLNÉ  SALIBY

 Adresa  Dolné Saliby 355, 925 02
 Číslo účtu FK  SK11 0900 0000 0000 2409 0725
 Adresa pošt. zásielok  Dolné Saliby 355, 925 02
 Funkcia  Meno
 Predseda Ing. Richard Škúci
 Podpredseda Vojtech Takács
 Tajomník Marián Prísztavok
 Org. pracovník Ing. Ľudovít Kovács
 ISSF manažér Ing.Richard Škúci
Kontakty : 0905 327 809, 0911 315 870, 0905 807 466
 Presný názov klubu

 FC  SLOVAN  GALANTA

 Adresa  Kpt. Nálepku 740/4  Galanta 924 01
 Číslo účtu FK  SK62 3100 0000 0032 1102 7602
 Adresa pošt. zásielok  Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Róbert Hupka
 Podpredseda Tibor Vígh
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Peter Eliáš
Kontakty : 0905 641 233, 0917 501 493  hupka.robert@galanta.sk
 Presný názov klubu

 TJ GALANTA  -mestská časť   HODY

 Adresa  Hody 1268, Galanta 924 01
 Číslo účtu FK SK31 1111 0000 0012 4441 1003
 Adresa pošt. zásielok  Miroslav Kollarovič, Hlavná 2, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno
 Predseda  Miroslav Kollárovič
 Podpredseda Igor Divičan
 Tajomník Jozef Novotný
 Org. pracovník Jozef Novotný
 ISSF manažér Miroslav Eliáš
Kontakty : 0903 036 222, 0905 405 843, 0903 931 013, 0918 830 052
 Presný názov klubu

 FK  SLOVAN  GÁŇ

 Adresa  Gáň, 925 31
 Číslo účtu FK  SK10 1111 0000 0013 692 9 8008
 Adresa pošt. zásielok  Mierova 1436/43, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Gabriel Molnár
 ISSF manažér Erik Francisci
Kontakty : 0905807 658, 0905 967 160
 Presný názov klubu

 TJ  HORNÉ  SALIBY

 Adresa  Hlavná 1089, Horné Saliby 925 03
 Číslo účtu FK SK29 3100 0000 0042 1030 9004
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 1089, Horné  Saliby 925 03
 Funkcia  Meno
 Predseda Mgr. Ronald Kontár
 Podpredseda György Jakubecz
 Tajomník
 Org. pracovník Mgr. Barnabás Ferenczi
 ISSF manažér Enrico Kalocsai
Kontakty : 0905 068, 0904 406 759  tjhornesaliby@gmail.com
 Presný názov klubu

FC  HOSTE

 Adresa  Hoste 106, 925 45
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno
 Predseda Peter Šnórik
 Podpredseda Karel Luboš
 Tajomník Jozef Čík
 Org. pracovník
 ISSF manažér Martin Formanko
Kontakty : 0903 158 963,  0905 253 429, 0903 448 435,  0904 829 261
 Presný názov klubu

 TJ  DRUŽSTEVNÍK  JÁNOVCE

 Adresa  Hlavná 18, Jánovce 925 22
 Číslo účtu FK SK57 1111 0000 0016 1581 8006
 Adresa pošt. zásielok  Alojz Gašparík Jánovce, Hlavná 21, 925 22
 Funkcia  Meno
 Predseda Marian Minárik
 Podpredseda Marek Kollárik
 Tajomník Alojz Gašparík
 Org. pracovník Kristian Groška
 ISSF manažér Alojz Gašparík, Tibor Novák, Tibor Pavlík
Kontakty :  0903 958 765, 0918 808 604
 Presný názov klubu

 FC  JELKA

 Adresa  Mlynárska 1056, Jelka 925 23
 Číslo účtu FK SK42 0900 0000 0051 3712 3127
 Adresa pošt. zásielok  Mlynárska 1056, Jelka  925 23
 Funkcia  Meno
 Predseda Zoltán Deák
 Podpredseda Ing. Gabriel Kiš
 Tajomník Csaba Huszár
 Org. pracovník Ľudovít Varjú
 ISSF manažér Peter Hamerlík
Kontakty : 0904 401 264, 0905 752 937, jelkafc@gmail.com
 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  CLUB  KOŠÚTY

 Adresa  Košúty 492, 925 09
 Číslo účtu FK  SK02 0200 0000 0021 3715 7358
 Adresa pošt. zásielok  Košúty 20, 925 09
 Funkcia  Meno
 Predseda Mgr.Kristína Mačicová
 Podpredseda Tomáš Hruška
 Tajomník Milan Stranovský
 Org. pracovník
 ISSF manažér Eva Kollárová
Kontakty : 0903 400 888  k.macicova@gmail.com
 Presný názov klubu

TJ  ŠM  KRÁĽOV  BROD

 Adresa  Nová 186, Kráľov Brod, 925 41
 Číslo účtu FK  SK18 0900 0000 0002 0110 2310
 Adresa pošt. zásielok  ján Kubovič, Kráľov Brod 163, 925 41
 Funkcia  Meno
 Predseda Ján Kubovič
 Podpredseda Pavol Racsko
 Tajomník Marián Vlčan
 Org. pracovník Zoltán Szmatana st.
 ISSF manažér Zoltán Szmatana
Kontakty : 0908 663 941  jankubovic88@gmail.com
 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  KLUB  MATÚŠKOVO

 Adresa  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Číslo účtu FK  SK79 7500 0000 0040 2995 8296
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Tomáš Szabo
 Podpredseda Ladislav Szabo
 Tajomník Erik Kiss
 Org. pracovník
 ISSF manažér Erik Kiss
Kontakty : 0917 846 100, 0949 229 963, 0905 842 210 erik.kiss.email@gmail.com
 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  MALÁ  MAČA

 Adresa  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Číslo účtu FK  SK31 0200 0000 0016 8433 1154
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Funkcia  Meno
 Predseda Patrik Varjú
 Podpredseda Bc. Attila Oravec
 Tajomník Ing. František Hontvári
 Org. pracovník Štefan Katona
 ISSF manažér Bc. Attila Oravec
Kontakty : 0910 910 110, 0903 410 633, 0917 549 477, 0911 181 153 patrik.varju@gmail.com
 Presný názov klubu

 OFK  MOSTOVÁ

 Adresa  Mostová 120,  925 07
 Číslo účtu FK  SK21 0900 0000 0000 2409 5104
 Adresa pošt. zásielok   Mostová 120 , 925 07
 Funkcia  Meno
 Predseda Dárius Bozay
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Michael Bittera
 ISSF manažér Michael Bittera
Kontakty : 09814 270 576, 0908 119 351 ofkmostovaissf@gmail.com
 Presný názov klubu

 FC  PATA

 Adresa  Majerská 928, Pata 925 53
 Číslo účtu FK 0024090012/0900
 Adresa pošt. zásielok  Majerská 928, Pata 925 53
 Funkcia  Meno
 Predseda Ing. Marcel Súkeník
 Podpredseda
 Tajomník Tibor Herceg
 Org. pracovník Marián Valenta ml.
 ISSF manažér Ladislav Herák
Kontakty : 0907 775 634, 0944 519 922
 Presný názov klubu

TJ  DRUŽSTEVNÍK  PUSTÉ  SADY

 Adresa  Pusté Sady, 925 54
 Číslo účtu FK  SK90 0200 0000 0000 0742 5132
 Adresa pošt. zásielok  Pusté Sady 131, 925 54
 Funkcia  Meno
 Predseda Mgr. Ján Forro
 Podpredseda Marek Mesároš
 Tajomník Zdenko Hájnik
 Org. pracovník Martin Nemeček
 ISSF manažér Ing.Miroslav  Minárik
Kontakty :  0905 426 764, 0910 292 305  j.forro@pobox.sk
 Presný názov klubu

OFK   PUSTÉ  ÚĽANY

Adresa Pavlická 475/20 Pusté Úľany 925 28
 Číslo účtu FK SK10 1100 0000 0029 2889  0492
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 111/66,  925 28 Pusté Úľany
 Funkcia  Meno Telefón e – mail
 Predseda Kristián Molnár  0904 015 766 kristianmolnar7@gmail.com
 Podpredseda Ing. Henrich Čambál     0911 789 121 starosta@pusteulany.sk
 Tajomník Miroslav Stašiak 0911 666 306 miro.stasiak@gmail.com
 Org. pracovník Ing. Henrich Čambál 0911 789 121 starosta@pusteulany.sk
 ISSF manažér Ing. Matej Kašuba 0910 782 359 matej.kasuba@gmail.com
 Presný názov klubu

ŠPORTOVÝ  KLUB  FUTBALU   SEREĎ 

 Adresa  Športová 2809, Sereď, 92601
 Číslo účtu FK  SK03 0200 0000 0013 1004 7458
 Adresa pošt. zásielok  Športová 2809, Sereď 92601
 Funkcia  Meno
 Predseda Róbert Stareček
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Miroslav Greguška
 ISSF manažér Ivan Minarčíny
Kontakty : 0908 904 585, 0905 428 711 skfseredakademia@gmail.com
 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  KLUB  ŠINTAVA

 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
Kontakty : 
 Presný názov klubu

ŠK   ŠOPORŇA

 Adresa  Športová 1462 Šoporňa 925 52
 Číslo účtu FK  SK10 0900 0000 0000 2408 8318
 Adresa pošt. zásielok   Šoporňa 1462, 925 52
 Funkcia  Meno
 Predseda  Stanislav Rosypal
 Podpredseda Martin Slíž
 Tajomník Miroslav Korec
 Org. pracovník Dušan Ščípa
 ISSF manažér Stanislav Rosypal
Kontakty : 0905 685 703 stanislav.rosypal@gmail.com
 Presný názov klubu

TJ  POĽNOHOSPODÁR    ŠALGOČKA

 Adresa  925 54 Šalgočka
 Číslo účtu FK  SK49 09 0000 0000 0024 0887 80
 Adresa pošt. zásielok č. 148 Šalgočka 925 54
 Funkcia  Meno
 Predseda Martin Stranovský
 Podpredseda  Miroslav Kohýl
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Patrik Kollár
Kontakty : 0908 127 084, 0903 217 034, 0917 519 732, obecnyurad@salgocka.sk
 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  CLUB  TOMÁŠIKOVO

 Adresa  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Číslo účtu FK  SK10 5600 0000 0076 1510 8001
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Funkcia  Meno
 Predseda Csaba Rémay
 Podpredseda Zoltán Horváth
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Csaba Rémay
Kontakty : 0905 389 317 email.starosta@tomasikovo.sk
 Presný názov klubu

FO  TOPOĽNICA

 Adresa  Topoľnica 925 92
 Číslo účtu FK  SK29 1100 0000 0029 4901 7262
 Adresa pošt. zásielok  Topoľnica 236
 Funkcia  Meno
 Predseda Erik Magyarics
 Podpredseda Zsolt Szilvási
 Tajomník Dominik Magyarics
 Org. pracovník
 ISSF manažér Peter Barháč
Kontakty : 0905 744 098, 0917 348 723, 0948 320 373, 0904 788 041
 Presný názov klubu

TJ  DRUŽSTEVNÍK  TRSTICE

 Adresa  Trstice 1048, 925 42
 Číslo účtu FK  SK02 0900 0000 0002 0131 9296
 Adresa pošt. zásielok  Miestne kultúrne stredisko Trstice 472, 925 42
 Funkcia  Meno
 Predseda František Szabó
 Podpredseda Tomáš Sándor
 Tajomník
 Org. pracovník János Cserkó
 ISSF manažér Oliver Sárkány
Kontakty : 0905 882 429, 0917 998 572,  0918 507 154, 0907 316 691, mks@trstice.sk
 Presný názov klubu

ŠK  VÁHOVCE

 Adresa  Športový areál, Váhovce, 925 62
 Číslo účtu FK SK91 3100 0000 0042 1026 8409
 Adresa pošt. zásielok  Patrik Šandula, Mládežnícka štvrť 3025/67A, Váhovce  925 62
 Funkcia  Meno
 Predseda Milan Laššú
 Podpredseda Patrik Šandula
 Tajomník Juraj Šandula
 Org. pracovník Štefan Bakó
 ISSF manažér Róbert Takáč ml.
Kontakty : 0903 258 315, 0917 620 817, 0917 100 310, 0911 279 786, 0905 503 461 ozskvahovce@gmail.com
 Presný názov klubu

FK  VEĽKÁ  MAČA

 Adresa  Parková 1098, Veľká Mača, 925 32
 Číslo účtu FK  SK50 0200 0017 9505 1753
 Adresa pošt. zásielok Parková 1098,  Veľká Mača, 925 32
 Funkcia  Meno
 Predseda István  Gál
 Podpredseda
 Tajomník Štefan Lancz
 Org. pracovník Štefan Lancz
 ISSF manažér Ivan Harsányi
Kontakty : 0905 644 894 istgal@gmail.com 

0908 099 826​

 Presný názov klubu

ŠK  VEĽKÝ  GROB

 Adresa  Veľký Grob 441, 925 27
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 1919 6445
 Adresa pošt. zásielok  Veľký Grob 165,  925 27
 Funkcia  Meno
 Predseda  Martin Melišek
 Podpredseda Viliam Rigo
 Tajomník Ing. Marek Griga
 Org. pracovník Mgr. Iveta Rigová
 ISSF manažér Sebastián Klenovič
Kontakty : 0908 440 554
 Presný názov klubu

 ŠK  VEĽKÉ  ÚĽANY

 Adresa  Hlavná 1437 Veľké Úľany, 925 22
 Číslo účtu FK SK15 3100 0000 0042 1011 7002
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 578, Veľké Úľany 925 22
 Funkcia  Meno
 Predseda  František Gőgh
 Podpredseda František Čičola
 Tajomník Marian Horváth
 Org. pracovník Juraj Tornyai
 ISSF manažér Michal Pavlišin
Kontakty : 0903 412 472, 0903 269 681, 0907 152 245 frantisek.gogh@gmail.com
 Presný názov klubu

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB  VINOHRADY NAD VÁHOM

 Adresa  Hulácka 355, Vinohrady nad Váhom, 925 55
 Číslo účtu FK SK66 0900 0000 0000 2408 8668
 Adresa pošt. zásielok  Vinohrady nad Váhom 767, 925 55
 Funkcia  Meno
 Predseda Milan Zadrabaj
 Podpredseda Milan Kukla
 Tajomník Peter Kabát
 Org. pracovník Peter  Kabát
 ISSF manažér Milan Zadrabaj
Kontakty: 0918 955 298,  m.zadrabaj@gmail.com
 Presný názov klubu

 TJ  DRUŽSTEVNÍK  VOZOKANY

 Adresa  Hlavná 57, Vozokany, 925 05
 Číslo účtu FK  SK54 0200 0000 0020 2264 3751
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 57,  925 05  Vozokany
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda Tamás Zupko
 Tajomník Dominik Kopš
 Org. pracovník Nikolas Karika
 ISSF manažér Balázs Hoboth
Kontakty : 0907 350 539, tamas.zupko@gmail.com
 Presný názov klubu 

FK  SLAVOJ  SLÁDKOVIČOVO

Adresa Sládkovičovo, Hviezdoslavova 1366
 Číslo účtu FK SK88 0200 0000 0031 7680 6757
 Adresa pošt. zásielok  Richterova 1103, Sládkovičovo 925 21
 Funkcia  Meno
 Predseda Viliam Brunner
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Mgr. Viliam Brunner
Kontakty : 0903 448 795, 0911 175 737 viliambrunner@zoznam.sk
 Presný názov klubu

Obecný  futbalový klub Žihárec

 Adresa Žihárec 599, 92583
 Číslo účtu FK SK59 5600 0000 0073 6784 5001
 Adresa pošt. zásielok Žihárec 599,  92583
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda PaedDR. Gejza Tóth 0903 275 773 tothgeza1978@gmai.com
 Podpredseda Marián Szombati 0904 441 403
 Tajomník Peter Ambrus 0908 846 102 ofkziharec@centrum.sk
 Org. pracovník Juraj Kriško 0905 479235
 ISSF manažér Peter Ambruš 0908 846 102 ofkziharec@centrum.sk
 Presný názov klubu FK VLČANY
 Adresa Vlčany 1, 925 84
 Číslo účtu FK SK74 0200 0000 0047 5241 5354
 Adresa pošt. zásielok Vlčany 475, 925 84
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Bálint Zavarcsík 0915 322 497 Zawy10@gmail.com
 Podpredseda Ákos Telekes 0940 807 350 Akostelekes8@gmail.com
 Tajomník Attila Bakmann 0905 520 804
 Org. pracovník Tibor Nagy 0910 291 528
 ISSF manažér Zoltán Komlósi 0918 331 118 fkvklcanyissf@gmail.com
 Presný názov klubu ŠK  TEŠEDÍKOVO
 Adresa Žiharecká 860, Tešedíkovo 925 82
 Číslo účtu FK SK05 0900 0000 0002 0194 5377
 Adresa pošt. zásielok Žiharecká 860, Tešedíkovo 925 82
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Szilárd Takács 0907 173 047 sktesedikovo@centrum.sk
 Podpredseda Peter Góra 0908 152 835
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér Norbert Bende 0907 661 943 sktesedikovo@centrum.sk
 Presný názov klubu TJ PROGRES  SELICE
 Adresa Mlynská 1138, Selice 925 72
 Číslo účtu FK SK29 0900 0000 0000  2409 2050
 Adresa pošt. zásielok Mlynská 1138, Selice 925 72
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda Tímea Szitásová 0903 837 263, 0902 087 490 szitizoli@gmail.com, szitasova.t@azet.sk
 Podpredseda Ing. Ivan Zsák 0907 795 048 kacsa5976@centrum.sk
 Tajomník
 Org. pracovník Marian Kun 0910 6579 329
 ISSF manažér Zoltán Szitás 0903 837 263 sziti1@azet.sk
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér
 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér