Kluby

 

 Presný názov klubu

 OFK   ABRAHÁM HOSTE

 Adresa  925 45 Abrahám
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok  OFK Abrahám Hoste
 Funkcia  Meno
 Predseda  Ing. Tomáš Mišovič
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér  Ing. Tomáš Mišovič
Kontakty:   0910 410 700

 

 

 Presný názov klubu

TJ  ČIERNA  VODA

 Adresa  Čierna Voda 359, 92506 Čierna Voda
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 2408 9804
 Adresa pošt. zásielok  Čierna Voda 359, , 925 06
 Funkcia  Meno
 Predseda Alexander Szalonnás
 Podpredseda  
 Tajomník  
 Org. pracovník
 ISSF manažér Alexander Szalonnás
Kontakty : +421 905 160 252

 

 

 Presný názov klubu

ttTJ  ČIERNY  BROD

 Adresa Obecný úrad 1, Čierny Brod 925 08
 Číslo účtu FK  SK77 0200 0000 0024 1201 7051
 Adresa pošt. zásielok  Zsolt Halász, Mierové námestie 2, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Zsolt Halász
 Podpredseda Adrián Kutrucz
 Tajomník Adrián Kutrucz
 Org. pracovník Zsolt Halász
 ISSF manažér Csaba Kelecsényi
Kontakty : 0908 118 561, 0904 237 539, 0908 118 561, 0903809515

 

 

 Presný názov klubu

 ŠK  DOLNÁ  STREDA

 Adresa  Športová 224, Dolná Streda  925 63
 Číslo účtu FK  SK24 0900 0000 0002 0255 7202
 Adresa pošt. zásielok  Športová 224, Dolná Streda 925 63
 Funkcia  Meno
 Predseda PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
 Podpredseda
 Tajomník Jozef Blaho
 Org. pracovník Mgr. Lukáš Lehocký
 ISSF manažér Mgr. Lukáš Lehocký
 Kontakty: 0907 739 585, 0907 483 668, 0915 335 667, 

 

 

 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  DOLNÉ  SALIBY

 Adresa  Dolné Saliby 355, 925 02
 Číslo účtu FK  SK11 0900 0000 0000 2409 0725
 Adresa pošt. zásielok  Dolné Saliby 355, 925 02
 Funkcia  Meno
 Predseda Ing. Richard Škúci
 Podpredseda Vojtech Takács
 Tajomník
 Org. pracovník Ing. Ľudovít Kovács
 ISSF manažér Ing.Richard Škúci
Kontakty : 0905 327 809, 0911 315 870, 0908 320 426, 

 

 

 Presný názov klubu

 FC  SLOVAN  GALANTA

 Adresa  Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01
 Číslo účtu FK  4210227703/3100
 Adresa pošt. zásielok  Kpt. Nálepku 740, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Zsolt Takáč
 Podpredseda
 Tajomník Ing. Tibor Drozd
 Org. pracovník
 ISSF manažér Ing. Tibor Drozd
Kontakty : 0903 459 878, 0905737277

 

 

 Presný názov klubu

 TJ GALANTA  -mestská časť   HODY

 Adresa  Hody 1268, Galanta 924 01
 Číslo účtu FK SK31 1111 0000 0012 4441 1003
 Adresa pošt. zásielok  Miroslav Kollarovič, Hlavná 2, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno
 Predseda  Miroslav Kollárovič
 Podpredseda Igor Divičan
 Tajomník Jozef Novotný
 Org. pracovník Jozef Novotný
 ISSF manažér Miroslav Eliáš
Kontakty : 0903 036 222, 0905 405 843, 0903 931 013, 0918 830 052

 

 

 Presný názov klubu

 FK  SLOVAN  GÁŇ

 Adresa  Gáň, 925 31
 Číslo účtu FK  SK10 1111 0000 0013 692 9 8008
 Adresa pošt. zásielok  Mierova 1436/43, Galanta 924 01
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Gabriel Molnár
 ISSF manažér Erik Francisci
Kontakty : 0905807 658, 0905 967 160

 

 

 Presný názov klubu

 TJ  HORNÉ  SALIBY

 Adresa  Hlavná 1089, Horné Saliby 925 03
 Číslo účtu FK SK29 3100 0000 0042 1030 9004
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 1089, Horné Saliby, 925 03
 Funkcia  Meno
 Predseda György Jakubecz
 Podpredseda
 Tajomník Peter Papp
 Org. pracovník Ján  Čirik
 ISSF manažér Peter Papp
Kontakty : 0905 967 160, 0944 051 161, 0948 502 020

 

 

 Presný názov klubu

FC  HOSTE

 Adresa  Hoste 106, 925 45
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno
 Predseda Peter Šnórik
 Podpredseda Karel Luboš
 Tajomník Jozef Čík
 Org. pracovník
 ISSF manažér Martin Formanko
Kontakty : 0903 158 963,  0905 253 429, 0903 448 435,  0904 829 261

 

 

 Presný názov klubu

 TJ  DRUŽSTEVNÍK  JÁNOVCE

 Adresa  Hlavná 18, Jánovce 925 22
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok  Obecný úrad Jánovce 24, 925 22
 Funkcia  Meno
 Predseda Zoltán Tanko
 Podpredseda Marek Kollárik
 Tajomník Alojz Gašparík
 Org. pracovník Tibor Novák
 ISSF manažér Alojz Gašparík
Kontakty : 0940 823 540, 0905 967 292, 0903 958 765

 

 

 Presný názov klubu

 FC  JELKA

 Adresa  Mlynárska 1056, Jelka 925 23
 Číslo účtu FK 6621086000/1111
 Adresa pošt. zásielok  Zoltán Deák, Ravaszova 1327, Jelka 925 23
 Funkcia  Meno
 Predseda Zoltán Deák
 Podpredseda Ing. Gabriel Kiš
 Tajomník Csaba Huszár
 Org. pracovník Ladislav Czére
 ISSF manažér Ing. Gabriel Kiš
Kontakty : 0908 724 669

 

 

 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  CLUB  KOŠÚTY

 Adresa  Košúty 925 09
 Číslo účtu FK  SK02 0200 0000 0021 3715 7358
 Adresa pošt. zásielok  Košúty 20, 925 09
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda Mgr. Zdenka Mačicová
 Tajomník Csiba Bohuš
 Org. pracovník Marian Navrátil
 ISSF manažér Eva Kollárová
Kontakty : 0908 781 071, 0911 177 885,  0907 225 166

 

 

 Presný názov klubu

TJ  ŠM  KRÁĽOV  BROD

 Adresa  Nová 186, Kráľov Brod, 925 41
 Číslo účtu FK  SK98 6500 0000 0000 9522 2035
 Adresa pošt. zásielok  Nová 186, Kráľov Brod, 925 41
 Funkcia  Meno
 Predseda Peter Varsányi
 Podpredseda
 Tajomník Ján Kubovič
 Org. pracovník
 ISSF manažér Zoltán Salát
Kontakty :  0915 479 097, 0917 863 658

 

 

 Presný názov klubu

OBECNÝ  FUTBALOVÝ  KLUB  MATÚŠKOVO

 Adresa  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Číslo účtu FK  SK31 5200 0000 0000 0933 4584
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1, Matúškovo 925 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Ladislav Szabó
 Podpredseda
 Tajomník Erik Kiss
 Org. pracovník
 ISSF manažér Erik Kiss
Kontakty : 0949 229 963, 0905 842 210

 

 

 Presný názov klubu

TJ DRUŽSTEVNÍK  MALÁ  MAČA

 Adresa  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Číslo účtu FK  SK31 0200 0000 0016 8433 1154
 Adresa pošt. zásielok  Hlavná 127/46, Malá Mača 925 21
 Funkcia  Meno
 Predseda Patrik Varjú
 Podpredseda Bc. Attila Oravec
 Tajomník Ing. František Hontvári
 Org. pracovník Štefan Katona
 ISSF manažér Bc. Attila Oravec
Kontakty : 0910 910 110, 0903 410 633, 0917 549 477, 0911 181 153

 

 

 Presný názov klubu

 OFK  MOSTOVÁ

 Adresa  Mostová 120,  925 07
 Číslo účtu FK  SK21 0900 0000 0000 2409 5104
 Adresa pošt. zásielok  Tibor Klauzai, Mostová 516 , 925 07
 Funkcia  Meno
 Predseda Levente Cservenka
 Podpredseda Vojtech Marafkó ml.
 Tajomník Tibor Klabuzai
 Org. pracovník Andrej Szolga
 ISSF manažér Andrej Varga
Kontakty : 0903 720 009, 0904 287 860, 0905 327 789, 0904 683 207, 0905 429 692

 

 

 Presný názov klubu

 FC  PATA

 Adresa  Majerská 928, Pata 925 53
 Číslo účtu FK 0024090012/0900
 Adresa pošt. zásielok  Majerská 928, Pata 925 53
 Funkcia  Meno
 Predseda Ing. Marcel Súkeník
 Podpredseda
 Tajomník Tibor Herceg
 Org. pracovník Marián Valenta ml.
 ISSF manažér Ladislav Herák
Kontakty : 0907 775 634, 0944 519 922

 

 

 Presný názov klubu

TJ  DRUŽSTEVNÍK  PUSTÉ  SADY

 Adresa  Pusté Sady 44, 925 54
 Číslo účtu FK  1266587018/1111
 Adresa pošt. zásielok  Pusté Sady 44, 925 54
 Funkcia  Meno
 Predseda Ľuboš Szerencsés
 Podpredseda Tomáš Nemeček
 Tajomník
 Org. pracovník Kevin Ščasný
 ISSF manažér Miroslav  Minárik
Kontakty :  0905 419 349, 0907 709 221, 0910 292 305

 

 

 Presný názov klubu

ŠK TOP   PUSTÉ  ÚĽANY

Adresa Pavlická 472 Pusté Úľany 925 28
 Číslo účtu FK SK10 1100 0000 0029 2889 0492
 Adresa pošt. zásielok  OÚ Pusté Úľany Hlavná 91/208 Pusté Úľany 925 28
 Funkcia  Meno
 Predseda Ing. Matej Kašuba
 Podpredseda Henrich Čambál
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér  Ing. Matej Kašuba
Kontakty : 0910 782 359, 0911 789 121,  0910 782 359

 

 

 Presný názov klubu

ŠPORTOVÝ  KLUB  FUTBALU   SEREĎ 

 Adresa  Športová 2809, Sereď, 92601
 Číslo účtu FK  SK03 0200 0000 0013 1004 7458
 Adresa pošt. zásielok  Športová 2809, Sereď 92601
 Funkcia  Meno
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník Dušan Heriban
 Org. pracovník Róbert Scherhaufer
 ISSF manažér
Kontakty : 0905 563 946, 0908 182 657, 0904 607 659

 

 

 

 

 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  KLUB  ŠINTAVA

 Adresa  925 51 Šintava
 Číslo účtu FK  SK10 0900 0000 0002 0247 7720
 Adresa pošt. zásielok  Tímea Šoporová Športová 432 Šintava 925 51
 Funkcia  Meno
 Predseda Karol Schmidt
 Podpredseda Pavol Šopor
 Tajomník Mário Popelka
 Org. pracovník Martin Foldesi
 ISSF manažér Lukáš Šopor
Kontakty : 0908 684 606, 0905 308 048, 0948 043 592

 

 Presný názov klubu

ŠK   ŠOPORŇA

 Adresa  Športová 1462 Šoporňa 925 52
 Číslo účtu FK  0024088318/0900
 Adresa pošt. zásielok  Obecný úrad 1179 Šoporňa 925 52
 Funkcia  Meno
 Predseda  Stanislav Rosypal
 Podpredseda Martin Slíž
 Tajomník Dušan Ščípa
 Org. pracovník  Miroslav Krajča
 ISSF manažér Stanislav Kiš
Kontakty : 0905 685 703, 0908 774813, 0914 700 441, 0903 719 102, 0907 751 596

 

 

 Presný názov klubu

TJ  POĽNOHOSPODÁR    ŠALGOČKA

 Adresa  925 54 Šalgočka
 Číslo účtu FK  SK49 09 0000 0000 0024 0887 80
 Adresa pošt. zásielok č. 148 Šalgočka 925 54
 Funkcia  Meno
 Predseda Martin Stranovský
 Podpredseda  Miroslav Kohýl
 Tajomník
 Org. pracovník Denisa Gálová
 ISSF manažér Patrik Kollár
Kontakty : 0908 127 084, 0903 217 034, 0915 739 941, 0917 519 732, obecnyurad@salgocka.sk

 

 

 Presný názov klubu

FUTBALOVÝ  CLUB  TOMÁŠIKOVO

 Adresa  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Číslo účtu FK  SK10 5600 0000 0076 1510 8001
 Adresa pošt. zásielok  Športová 1 Tomášikovo 925 05
 Funkcia  Meno
 Predseda Csaba Rémay
 Podpredseda
 Tajomník Július Hagony
 Org. pracovník
 ISSF manažér Július Hagony
Kontakty : 0905 389 317, 0930 474 223, tjtom@centrum.sk

 

 

 Presný názov klubu FO  TOPOĽNICA
 Adresa  Topoľnica 925 92
 Číslo účtu FK  SK29 1100 0000 0029 4901 7262
 Adresa pošt. zásielok  Topoľnica 236
 Funkcia  Meno
 Predseda Erik Magyarics
 Podpredseda Zsolt Szilvási
 Tajomník Dominik Magyarics
 Org. pracovník
 ISSF manažér Peter Barháč
Kontakty : 0905 744 098, 0917 348 723, 0948 320 373, 0904 788 041

 

 

 Presný názov klubu TJ  DRUŽSTEVNÍK  TRSTICE
 Adresa  Trstice 1048, 925 42
 Číslo účtu FK  SK02 0900 0000 0002 0131 9296
 Adresa pošt. zásielok  MKS Trstice 472, 925 42
 Funkcia  Meno
 Predseda František Szabó
 Podpredseda Tomáš Sándor
 Tajomník Oliver Sárkány
 Org. pracovník János Cserkó
 ISSF manažér Oliver Sárkány
Kontakty : 0905 882 429, 0918 507 154, 0907 316 691, 0918 507 154

 

 

 Presný názov klubu ŠK  VÁHOVCE
 Adresa  Športový areál, Váhovce, 925 62
 Číslo účtu FK  4210268409/3100
 Adresa pošt. zásielok  Eugen Horváth, Váhovce 800, 925 62
 Funkcia  Meno
 Predseda Eugen Horváth
 Podpredseda Kristián Forró
 Tajomník Adrián Kubica
 Org. pracovník Peter Hodúr
 ISSF manažér Róbert Jalsovszky
Kontakty : 0905 250 146, 0905 210 669, 0908 768 399, 0907 645 830, 0907 714 954, obecvahovce@rejk-net.sk

 

 

 

 Presný názov klubu FK  VEĽKÁ  MAČA
 Adresa  Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32
 Číslo účtu FK  SK50 0200 0000 0001 7950 5175
 Adresa pošt. zásielok  Trnavská 751, Veľká Mača, 925 32
 Funkcia  Meno
 Predseda František Gál
 Podpredseda István Gál
 Tajomník István Gál
 Org. pracovník Štefan Lancz
 ISSF manažér Tibor Risnyovszký
Kontakty : 0944 619 387, 0905 644 894, 0915 607 385, 0948 396 386, fk.velkamaca@gmail.com 

 

 

0908 099 826​

 Presný názov klubu ŠK  VEĽKÝ  GROB
 Adresa  Veľký Grob 441, 925 27
 Číslo účtu FK  SK46 0900 0000 0000 1919 6445
 Adresa pošt. zásielok  Veľký Grob 441, 925 27
 Funkcia  Meno
 Predseda  Ing. Dušan Talo
 Podpredseda Štefan Griga
 Tajomník Ing. Marek Griga
 Org. pracovník Vladimír Kuriš
 ISSF manažér Ing. Marek Griga
Kontakty : 0905 460 449, 0911 609 915, 0903 423 567

 

 

 Presný názov klubu  ŠK  VEĽKÉ  ÚĽANY
 Adresa  Hlavná 1437/52, Veľké Úľany, 925 22
 Číslo účtu FK SK15 3100 0000 0042 1011 7002
 Adresa pošt. zásielok  Peter Huszár, Hlavná 1437, Veľké Úľany 925 22
 Funkcia  Meno
 Predseda  Peter Huszár
 Podpredseda Ján Tornyai
 Tajomník Peter Strelecký
 Org. pracovník Alojz Madarász
 ISSF manažér Peter Strelecký
Kontakty : 0911 472 022, 0908 111 081, 0903 740 565, 0905 570 721, 0903 740 565

 

 

 Presný názov klubu OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB  VINOHRADY NAD VÁHOM
 Adresa  Hulácka 355, Vinohrady nad Váhom, 925 55
 Číslo účtu FK  0024088668/0900
 Adresa pošt. zásielok  Milan Zadrabaj, Nám. Slobody 28/3, Sereď, 926 01
 Funkcia  Meno
 Predseda Milan Zadrabaj
 Podpredseda Branislav Pavlovič
 Tajomník Milan Kukla
 Org. pracovník Milan Zadrabaj
 ISSF manažér Branislav Pavlovič
Kontakty: 0918 955 298, 0907 772 769, 0905 367 403, 0907 772 769

 

 

 Presný názov klubu  TJ  DRUŽSTEVNÍK  VOZOKANY
 Adresa  Hlavná 388/126, Vozokany, 925 05
 Číslo účtu FK  SK54 0200 0000 0020 2264 3751
 Adresa pošt. zásielok  Burgondia 143, 925 05  Vozokany
 Funkcia  Meno
 Predseda Juraj Panyik
 Podpredseda
 Tajomník Balázs Hoboth
 Org. pracovník
 ISSF manažér Balázs Hoboth
Kontakty : 0903 274 010, 0915 176 880

 

 

 Presný názov klubu  FK  SLAVOJ  SLÁDKOVIČOVO
Adresa Sládkovičovo, Hviezdoslavova 1366
 Číslo účtu FK SK88 0200 0000 0031 7680 6757
 Adresa pošt. zásielok  J. Dalloša 1352/36, Sládkovičovo
 Funkcia  Meno
 Predseda Viliam Brunner
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník Ing. Ladislav Šimek
 ISSF manažér Mgr. Viliam Brunner
Kontakty : 0903 448 795, 0910 955 519,0911 175 737

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér

 

 

 Presný názov klubu
 Adresa
 Číslo účtu FK
 Adresa pošt. zásielok
 Funkcia  Meno Adresa   Telefón  Mail
 Predseda
 Podpredseda
 Tajomník
 Org. pracovník
 ISSF manažér