Úradná správa R a DS č. 14

KR upozorňuje všetkých rozhodcov, že rozhodca je povinný skontrolovať spôsobilosť hracej plochy ÚHČ daného stretnutia a oznámiť kapitánom družstiev, že stretnutie sa neuskutoční z dôvodu nepriaznivého počasia a nespôsobilej hracej plochy. ospravedlnení R na sobotu 04.10.2017: Tóth, Takáč, Grédi, [...]

Showing 1 to 6 of 50 results