Orgány ObFZ Galanta

Výkonný výbor ObFZ Galanta

1. Mgr. Ervín Kiss predseda ObFZ
2. Ing. Ján Papánek
3. Ing. Ivan Molnár
4. Ján Pisár
5. Mikuláš Bugyi
6. Jozef Jeriga
7. PhDr.PaeDr.Attila Takács
Kontakty : mobil. 0911 923 126, 0905 207 638, 0907 513 525, 0905 600 890, 0903 352 001, 0905 789 730, 0911 352 340

Revízna komisia ObFZ Galanta

predseda: Adrián Forró
člen: Marián Barczi
Kontakty: 0902 470 349, 0905 301 561

Sekretár ObFZ Galanta

Margita Barcziová
Kontakt: 0905 734 510

Odborné komisie ObFZ Galanta

1. Športovo – technická komisia

Predseda: Milan Horňáček    
Člen: Zoltán Salát  – zapisovateľ
Kontakt: 0914 275 940

2. Disciplinárna komisia

Predseda: Slavomír Matejčík
Členovia:

Mgr. Dušan Bogár
Mudr. Viktor Grédi
Pavol Jeremias

Kontakty: 0910 954 323

3. Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda:  PhDr. Fehér Zsolt
Členovia:

Tibor Múcska

Ákos  Juhos

Kontakty : 0904 698 690

4. Matričná komisia

Predseda: Barcziová Margita
Člen: Milan Horňáček
Kontakty : 0905 734 510

5. Trénersko – metodická komisia

Predseda: Štefan Czafík
Členovia:

František Szekács

Martin Földeši

Kontakty:  0904 240 047

6. KM a ŠF:

Predseda: Ing. Pavel Krnáč
Členovia:

Gábor Renczés

Kontakty : 0903 800 289

7. Odvolacia komisia

Predseda: Juraj Žigo
Členovia: Ing. Daniel Varga
Marek Šmátrala
Kontakty : 0911 274 840