Orgány ObFZ Galanta

Výkonný výbor ObFZ Galanta

1. Mgr. Ervín Kiss predseda ObFZ
2. Ing. Ján Papánek
3. Mikuláš Bugyi
4. PhDr.PaeDr.Attila Takács
5. Erik Kiss
6. Milan Stranovský
Kontakty : mobil. 0911 923 126, 0905 207 638,  0905 600 890, 0907 513 525, 0905 842 210, 0903 816 160

Kontrolná komisia ObFZ Galanta

predseda: Mudr. Viktor Grédi
člen: Marián Barczi
Kontakty: 0902 825 541, 0905 301 561

Sekretár ObFZ Galanta

Margita Barcziová
Kontakt: 0905 734 510, email: obfzga@futbalsfz.sk

Odborné komisie ObFZ Galanta

1. Športovo – technická komisia

Predseda: Milan Horňáček    
Člen: Zoltán Salát  – zapisovateľ
Kontakt: 0914 275 940

2. Disciplinárna komisia

Predseda: Slavomír Matejčík
Členovia:

Mgr. Dušan Bogár
Pavol Jeremias

Kontakty: 0910 954 323

3. Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda:  PhDr. Fehér Zsolt
Členovia:

Tibor Múcska

Ákos Juhos

Vladimír Ižai

Kontakty : 0904 698 690

4. Matričná komisia

Predseda: Barcziová Margita
Člen: Milan Horňáček
Kontakty : 0905 734 510

5. Trénersko – metodická komisia

Predseda: Martin Földeši
Členovia:

Tomáš Kavoň

Holub Tomáš

Kontakty:  0907 096 733

6. KM a ŠF:

Predseda: Gábor Renczés
Členovia:

Ákos Varga

Robert Pavlovič

Kontakty : 0944 363 339

7. Odvolacia komisia

Predseda: Ing.Daniel Varga
Členovia:

Marek Šmátrala

Eugen Szabo

Kontakty : 0908 729 209