Orgány ObFZ Galanta

Výkonný výbor ObFZ Galanta

1. Mgr. Ervín Kiss predseda ObFZ mobil. 0911 923 126
2. Ing. Ján Papanek mobil: 0905 207 638
3. PhDr.PaeDr.Attila Takács mobil: 0907 513 525
4. Bugyi Mikuláš mobil: 0905 600 890
5. Jeriga Jozef mobil: 0903 352 001
6. Ing. Molnár Ivan mobil: 0905 789 730
7. Pisár Ján mobil: 0911 352 340

Revízna komisia ObFZ Galanta

predseda: Adrián Forró mobil:  0902 470 349
člen: Marián Barczi mobil: 0905 301 561

Sekretár ObFZ Galanta

Margita Barcziová mobil: 0905 734 510

Odborné komisie ObFZ Galanta

 

1. Športovo – technická komisia

Predseda: Milan Horňáček     mobil:  0914 275 940
Člen: Mgr. Július Hagony
Zoltán Salát  – zapisovateľ

2. Disciplinárna komisia

Predseda: Slavomír Matejčík mobil: 0910 954 323
Členovia:

Mgr. Dušan Bogár
Vladislav Javor
Pavol Jeremiás

Zoltán Tanko

3. Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda:  PhDr. Fehér Zsolt mobil:  0904 698 690 
Členovia:

Tibor Múcska

Ákos  Juhos

4. Matričná komisia

Predseda: Barcziová Margita mobil: 0905 734 510
Člen: Milan Horňáček

5. Trénersko – metodická komisia

Predseda: Štefan Czafík mobil: 0904 240 047
Členovia:

František Szekács

Róbert Darázs

Martin Földeši

6. KM a ŠF:

Predseda: Ing. Pavel Krnáč mobil.0903 800 289
Členovia:

Pavol Šuták

Gábor Renczés

7. Odvolacia komisia

Predseda: Juraj Žigo mobil: 0911 274 840
Členovia: Ing. Daniel Varga
Marek Šmátrala

E-mailové adresy členov  VV a predsedov odborných komisii

Mgr. Ervin  Kiss ervinkiss1@gmail.com
PhDr. PaeDr.Attila Takács takacsatti@hotmail.com
Jeriga Jozef jozefjeriga@stonline.sk
Bugyi Mikuláš mikulas.bugyi@gmail.com
Pisár Ján pisarovadana@gmail.com
Ing. Molnár Ivan onix@stonline.sk
Ing. Papanek Ján jano.papanek@gmail.com
PhDr.Zsolt Fehér feher35@centrum.sk
Milan Horňáček stkobfzgalanta@centrum.sk
Slavomír Matejčík kysucanslavo@gmail.com
Juraj Žigo zigo.juraj@centrum.sk
Ing. Pavel Krnáč ingpavelkrnac@gmail.com