Sekretatiát ObFZ

Sídlo: Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

Telefón: 0905 734 510

Bankové spojenie pre OBFZ:

IBAN: SK31 0200 0000 0000 0133 0132  VÚB Galanta

Pre bezhotovostný styk s R a DZ:

IBAN: SK70 0200 0000 0027 6211 9859 VÚB Galanta

IČO: 36089303

DIČ: 2021471980

Email: obfzga@futbalsfz.sk