Usmernenie SFZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ  Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. OLP/8326/2020 […]

Showing 1 to 6 of 165 results