Úradná správa KMaŠF

KMaŠF a TMK Vás dôrazne upozorňujú na splnenie povinnosti a zaslať vyplnený dotazník s infomáciami o stave mládežníckych družstiev patriacich k ObFZ Galanta. Pôvodný termín […]

Showing 1 to 6 of 10 results