Úradná správa KMaŠF

KMaŠF a TMK Vás dôrazne upozorňujú na splnenie povinnosti a zaslať vyplnený dotazník s infomáciami o stave mládežníckych družstiev patriacich k ObFZ Galanta. Pôvodný termín […]

Showing 13 to 18 of 22 results