Uznesenie VV č. 10

     Oblastný futbalový zväz Galanta

             Mierové Námestie 940 / 1

                             924 01 Galanta                                                      

             Telefón – fax 031 / 780 69 13

            Uznesenie č. 10. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 06.03.2023

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Správu predsedu ŠTK o pripravenosti na jarnú čast s.r. 2022/2023
  4. Správu predsedu ŠTK o priebehu HT mládeže U19, U15, U13 a U11
  • VV schvaľuje:
  1. Termín družobného stretnutia  s KEM v Komárne na 18.mája 2023, zodpovedný G. Renczés predseda KM a ŠF
  2. Zastupovanie sekretárky p. Barcziovej počas PN p. Horňáčekom, náklady spojené so zastupovaním dohodne predseda ObFZ GA

V Galante 6.3.2023

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články