Uradna sprava DK c.20

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 13.03.2023

U-176 David Csóka (1283564) FK Slavoj Sládkovičovo, VII.liga dospelí 1ss N (37/3)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 13.03.2023

U-177 Martin Netry (1233106) TJ Družstevník Pusté Sady, VII.liga dospelí

U-178 Dávid Winkler (1205484) FK Veľká Mača, VII.ligadospelí

Pokuty na návrh ŠTK NR

U-179 FC Tomášikovo U19 – VI. liga -(odstúpenie družstva zo súťaže)

DO: pokuta 300 € podľa RS B12/i

Oznamy

U-180 Neplatiči zbernej faktúry: FK Vlčany, FK Veľká Mača (splatnosť bola do 14.03.2023)

DO: v prípade neuhradenia do 20.03.2023 bude 50€ pokuta za každý týždeň omeškania

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 22.03.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články