Úradná správa ŠTK č. 26

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 26  09.03. 2023

Dôrazné upozornenie : ŠTK dôrazne upozorňuje v SR 2022 / 2023. FO na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti ( lekár, zdravotník, masér minimálne jedného) a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) vo všetkých družstvách v opačnom prípade FO bude odstúpený na DK. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra

–  žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kratšej dobe ako 10 dní bude schvaľovať iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Bez riadneho odôvodnenia budú žiadosti zamietnuté. Každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

dôrazne upozorňuje žiadosť (podanie na komisiu ) o zmenu stretnutia formulovať nasledovne: napr.  žiadam 18. kolo VII. Liga dosp. OFK Matúškovo – ŠK Váhovce na deň 08.04. 2023 o 15:30 ( sobota ).

žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ( Adresár FO ) a zároveň, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

dôrazne upozorňuje všetky FO, na blížiaci sa termín splátok pre delegované osoby ktorý je 17. 03. 2023 ( IBAN sa nachádza v RS čl. XIX ).

dôrazne upozorňuje všetky FO, na blížiaci sa termín 14.03.2023 úhrada „Zbernej faktúry“

dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov  na povinnosť zaslania tlačiva „Zúčtovanie delegovaných osôb „ vždy do utorok 12:00 hod.

– nariaďuje odohrať stretnutie 17. kolo VII. Liga dosp. OFK Pusté Úľany – ŠK Váhovce  dňa 01.04. 2023 o 15:30 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 15. kolo VII. Liga dosp. TJ Družstevník Pusté Sady- OFK Pusté Úľany   dňa 18.03. 2023 o 15:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo U 11 TJ Horné Saliby – FC Jelka  dňa 16.03. 2023 o 16:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo U 11 FK Veľká Mača – ŠK Dolná Streda dňa 25.03. 2023 o 11:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo U 15 ŠK Váhovce –  OFK Pusté Úľany dňa 23.03. 2023 o 17:00 ( štvrtok ).

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články