Uznesenie č.14

            Uznesenie č. 14. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 4.9.2023

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Správu predsedu ŠTK o priebehu jesennej časti s.r. 2023/24
  • VV schvaľuje:
  1. Nákup teplákových súprav pre výbery U15 a U11 v počte 40 kusov

V Galante 4.9.2023

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články