Uznesenie VV

Uznesenie č. 20. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 6.5.2024

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ Galanta ku dňu 06.05.2024
  4. Správu predsedu OK o odvolacom konaní trestu M.Štangu
  5. Správu predsedu DK o odvolacom konaní trestu M.Štangu
  • VV schvaľuje:
  1. Zmenu termínu priateľského stretnutia s KE Megye na 30.5.2024

V Galante 6.5.2024

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články