Uznesenie VV č.21 zo dňa 03.07.2024

Uznesenie č. 21. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 3.7.2024

 1. VV  berie na vedomie :
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 3.7.2024
 4. Vyhodnotenie s.r. 2023/2024 predsedami komisií
 • VV schvaľuje:
 1. Výsledkové tabuľky súťaží ObFZ Galanta na s.r. 2023/2024
 2. Rozpis súťaže ObFZ Galanta na s.r. 2024/2025
 • Prihlásené mužstvá do súťaži ObFZ Galanta na s.r. 2024/2025 ( VII.Liga muži 16 mužstiev, Mládež bude uzavreté na aktíve ObFZ)
 • Pozastavenie činnosti predsedovi DK p. Matejčíkovi do najbližšej konferencie ObFZ Galanta podľa stanov ObFZ Galanta č.46 bod u.
 • Dve knihy Futbal v okrese Galanta – bezplatne pre tie kluby , ktorý sa zúčastnia aktívu ObFZ GA a neboli na krste knihy. .

V Galante 3.7.2024

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články