Úradna správa č. 24

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 24.  1.2. 2018.

 – schvaľuje žiadosť FO Sládkovičovo MO prípravka všetky domáce stretnutia v SR 2017/2018 jarná časť odohrá vždy v sobotu o 10:30.

 Upozornenie:  Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom klubov, ktorí sú platcami DPH. Pri transfére hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že klub, ktorý žiada o transfér je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF ( samozrejme ide o klub, ktorý má nárok na odstupné a teda – materský klub, ak je platcom DPH, tak sa mu pripočíta DPH k odstupnému ).

 – zmena adresára OFK Mostová

Adresa : Mostová č. 120

Číslo účtu FO :  sk2109 0000 0000 0024 0952 04              

Adresa pošt. zásielok:  Tibor Klabuzai 925 07 Mostová č. 406

Predseda : Levente Cservenka Mostová č. 257 tel. 0903 720 009

Podpredseda : Vojtech Marafkó Mostová č. 536 tel. 0904 287 860

Tajomník : Tibor Klabuzai Mostová č. 406 tel. 0905 327 789

Organizačný pracovník: Andrej Szolga Mostová č. 442 tel. 0904 683 207

ISSF manažér : Andrej Varga Tomášikovo tel. 0905429 692

 

– zmena adresára ŠKF Sereď

Adresa : Športová 2809

Číslo účtu FO :  sk0302 0000 0000 1310 0474 58              

Adresa pošt. zásielok: Športová 2809

Predseda : Robert Stareček tel. 0905 563 946  e- mail: skfsered@centrum.sk

Podpredseda :

Tajomník : Ján Pisár  tel. 0911 352 340

Organizačný pracovník: Róbert Scherhaufer tel. 0904 607 659

ISSF manažér :

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.    

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články