Uznesenie VV č.16 zo dňa 26.08.2019

            Uznesenie č. 16. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 26.8.2019

 

  • VV berie na vedomie :

 

  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Čerpanie rozpočtu do 26.8.2019
  4. Aktuálny stav súťaží ObFZ Galanta
  5. List p. Barcziovej – odstupuje na DK NR

 

 

 

 

 

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

 

Share this Post!

Súvisiace články