Úradná správa č. 39

            Uznesenie č. 39. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 23.10.2017

 

 1. VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutie VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Čerpanie rozpočtu do 10. 2017
 1. VV schvaľuje:
 1. Členovia VV schválili refundáciu 50 % nákladov na rozhodcov v súťažiach ObFZ Galanta – dorast a žiaci v celkovej sume 2915,28 € ( na jedno mužstvo dorast: 193,68 €, žiaci: 149,76 €)
 2. Termín Volebnej konferencie ObFZ Galanta na 2.12.2017 o 9,00 v MsÚ Galanta
 3. Návrhy na volené funkcie na Volebnej konferencií ObFZ Galanta
 • Predseda ObFZ Galanta: Ervín Kiss Mgr.
 • Členovia VV ObFZ Galanta: Mikuláš Bugyi, Jozef Jeriga, Ivan Molnár Ing., Ján Papánek Ing. A Ján Pisár
 • Volebnú komisiu: predseda: Zsolt Fehér PhDr., členovia: Dušan Bogár Mgr., Pavol Jeremiáš, náhradník: Ákos Juhos
 • Predseda Odvolacej komisie: Juraj Žigo
 • Predseda Disciplinárnej komisie: Slavomír Matejčík
 • Predseda Revíznej komisie: Adrián Forró
 • Delegátov na konferencie ZsFZ: Zsolt Fehér PhDr., Adrián Forró, Slavomír Matejčík a Ján Pisár, náhradníci: Pavel Krnáč Ing. a Jozef Jeriga
 • Člena VV ZsFZ: Ervín Kiss Mgr.
 • Termín odovzdávania návrhov na volené funkcie od FO na volebnú konferenciu ObFZ Galanta na 22.11.2017
 1. VV ukladá:

1./10.2017 Rozposlať Pozvánku a všetky dokumenty pre FO na Volebnú konferenciu ObFZ Galanta

Zodp. Sekretárka                                                                            Termín: 27.10.2017

2./10.2017 Organizačne zabezpečiť HT kvalifikáciu prípraviek o Pohár predsedu ZsFZ dňa 19.11.2017 v ŠH v Galante

Zodp. Sekretárka a predseda ŠTK                                                   Termín: 19.11.2017

 

 

V Galante  23.10.2017

                                                                                                                                    Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články