Uznesenie VV č.2

            Uznesenie č. 2. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 7.2.2022

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 7.2.2022
  • VV schvaľuje:
  1. Za predsedov komisií ObFZ Galanta : ŠTK – Milan Horňáček, KR – Zsolt Fehér, TMK – Martin Földesi, KM a ŠŠ – Gábor Renczés
  2. Za členov Komisií ObFZ Galanta : ŠTK – Zoltán Salát, KR – Ákos Juhos, Vladimír Ižai, Tibor Múčka, DK – Dušan Bogár, Pavol Jeremiás, OK – Marek Šmátrala, Eugen Szabó, KK Marián Barczi

V Galante  7.2..2022

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články