Úradná správa ŠTK č. 21

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.21. 17.02.2022

ŠTK žiada  všetky  FO,  v  ktorých  nastali  zmeny  štatutárov,  funkcionárov,  prípadne  iné organizačné  zmeny,  aby  tieto  zmeny  urýchlene  oznámili  ŠTK  ( zaslať vyplnené TLAČIVO adresár futbalových klubov ) a zároveň  aby  tieto  zmeny  zaevidovali  v  ISSF.    

ŠTK upozorňuje,  že  stretnutia  sa  zásadne  predohrávajú,  len  v  oprávnených  prípadoch dohrávajú,  max.  do  14  dní a  dohoda  musí  byť  schválená  ŠTK  (SP,  čl.  36/2 RS čl. II 1/h ).

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Váhovce  žiaci U 11 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu o 10:30 okrem 29.kolo – pôvodný termín.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Váhovce  žiaci U 13 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v nedeľu o 12:00

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Váhovce  žiaci U 15 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu o 12:30

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Pata  žiaci U 11 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu o 14:30 okrem 29.kolo – pôvodný termín.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Abrahám Hoste  žiaci U 11 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu o 10:00

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO V. Úľany VI. liga dospelí v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FK Betonáris Šaľa VII. Liga GA – ŠA v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí, okrem 23.kolo, 28. kolo – pôvodný termín 

  – nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  TJ Progres Selice VII. Liga GA – ŠA v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí, okrem 28. kolo – pôvodný termín    

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FK Vlčany VII. Liga GA – ŠA v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí, okrem 23.kolo – pôvodný termín    

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FK  Veča VII. Liga GA – ŠA v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí, okrem 28. kolo – pôvodný termín   

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FC Kráľová nad Váhom VII. Liga GA – ŠA v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí 

 – nariaďuje odohrať stretnutie Kráľov Brod – Tešedíkovo 19.kolo VII. Liga GA – ŠA dňa 19.03. ( sobota ) o 15:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Sady – Betonáris 17.kolo VII. Liga GA – ŠA dňa 5.03. ( sobota ) o 14:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Váhovce 12.kolo žiaci U 15 dňa 21.04. ( štvrtok ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Šoporňa 14.kolo žiaci U 15 dňa 30.04. ( sobota ) o 11:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Jelka 16.kolo žiaci U 15 dňa 14.05. ( sobota ) o 10:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Abrahám Hoste 17.kolo žiaci U 15 dňa 21.05. ( sobota ) o 11:30

– upozorňuje všetky FO,  že  stretnutia VI liga dospelí a VII . liga GA – ŠA určené na nedeľu o 10:30 sa môžu na základe požiadavky domáceho klubu odohrať v sobotu UHČ dospelí. Žiadosť  musí  byť  schválená  ŠTK. Požiadať môže aj hosťujúce družstvo, ale v tomto prípade je podmienka súhlas domáceho družstva. Žiadosť  musí  byť  tak isto schválená  ŠTK

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články