Úradná správa ŠTK č. 20

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.20. 10.02.2022

ŠTK žiada  všetky  FO,  v  ktorých  nastali  zmeny  štatutárov,  funkcionárov,  prípadne  i  iné organizačné  zmeny,  aby  tieto  zmeny  urýchlene  oznámili  ŠTK  ( zaslať vyplnené TLAČIVO adresár futbalových klubov ) a zároveň  aby  tieto  zmeny  zaevidovali  v  ISSF.    

ŠTK žiada  všetky  FO,  aby  nahlásili  požadované  zmeny  termínov  a  začiatkov  stretnutí pre  jarnú  časť  súťažného  ročníka  2021/2022. Žiadosti  podané  do  termínu  16.2.2022  budú  prerokované bez  rokovacieho  poplatku. Žiadosti  zaslané po  tomto  termíne  budú prerokované už iba z rokovacím poplatkom RS čl. IX  1/a .

ŠTK upozorňuje,  že  stretnutia  sa  zásadne  predohrávajú,  len  v  oprávnených  prípadoch dohrávajú,  max.  do  14  dní a  dohoda  musí  byť  schválená  ŠTK  (SP,  čl.  36/2, RS čl.II. 1/h).

– nariaďuje odohrať stretnutie Trstice – Košúty 8.kolo žiaci U 13 dňa 9.04. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Trstice – Galanta „B“ 10.kolo žiaci U 13 dňa 23.04. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Trstice – Pata 12.kolo žiaci U 13 dňa 7.05. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Trstice – Váhovce 13.kolo žiaci U 13 dňa 14.05. ( sobota ) o 10:30

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články