Úradná správa KR

KR a D oznamuje, že zimný doškoľovací seminár R a DZ sa uskutoční dňa 06.03.2022 /nedeľa/ od 09:00 hod. v gymnáziu v Galante. Prezentácia bude prebiehať od 08.30 hod.

Účasť R je povinná.

Rozhodcovia, ktorí sa seminára nezúčastnia, nebudú delegovaní až do absolvovania náhradného seminára.

Súčasťou seminára bude aj písomný test z PF a RS.

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/01/pravidla-futbalu-2021-22-slovenska-verzia-aktualizacia-12-1-2022.pdf

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články