Úradná správa ŠTK č. 19

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.19. 03.02.2022

ŠTK žiada  všetky  FO,  v  ktorých  nastali  zmeny  štatutárov,  funkcionárov,  prípadne  i  iné organizačné  zmeny,  aby  tieto  zmeny  urýchlene  oznámili  ŠTK  ( zaslať vyplnené TLAČIVO adresár futbalových klubov ) a zároveň  aby  tieto  zmeny  zaevidovali  v  ISSF.    

ŠTK žiada  všetky  FO,  aby  nahlásili  požadované  zmeny  termínov  a  začiatkov  stretnutí pre  jarnú  časť  súťažného  ročníka  2021/2022. Žiadosti  podané  do  termínu  16.2.2022  budú  prerokované bez  rokovacieho  poplatku. Žiadosti  zaslané po  tomto  termíne  budú prerokované už iba z rokovacím poplatkom RS čl. IX  1/a .

ŠTK upozorňuje,  že  stretnutia  sa  zásadne  predohrávajú,  len  v  oprávnených  prípadoch dohrávajú,  max.  do  14  dní a  dohoda  musí  byť  schválená  ŠTK  (SP,  čl.  36/2).

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia VI. liga dospelí FO Sládkovičovo v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v sobotu UHČ dospelí.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FO Sládkovičovo  žiaci U 13 v jarnej časti SR 2021/2022 vždy v nedeľu o 10:30 

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články