Uznesenie VV č.1 zo dňa 12.01.2022

           

 1. VV  berie na vedomie :
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Výsledky Volebnej konferencie ObFZ Galanta
 4. Diskusný príspevok Z. Horvátha na VK ObFZ Galanta
 • VV schvaľuje:
 1. Za podpredsedu ObFZ Galanta p. Jána Papaneka
  1. Plnenie rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2021
  1. Návrh rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2022
  1. Výzvu na kluby o návrhy na funkcie v ObFZ Galanta – predsedov do KR, ŠTK, KM a ŠS a TMK, členov komisie KR, ŠTK, KK, OK, TMK, KM a ŠŠ 

V Galante  12.1.2022

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články