Uradná správa ŠTK č. 18

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 18  10.11. 2022        

Dôrazné upozornenie: V kategórii U 13 a U 11 družstvá ktoré nemajú trénera z licenciou uvedú meno trénera v zápise o stretnutí v sekcii Poznámka. V prípade že je to družstvo hostí uvedie meno osobe ktorá má právo vytvoriť zápis o stretnutí ( domáce družstvo ). Táto osoba je povinná toto meno uviesť v zápise o stretnutí. V opačnom prípade budú ( domáce aj hosťujúce družstvo )  odstúpené na DK. Ak hosťujúce družstvo nenadiktuje meno napriek upozorneniu do poznámky uvedie že  „napriek upozorneniu neuviedli meno trénera “. Táto výnimka platí na jesennú časť súťaže. Vedúceho mužstva je povinné uviesť v patričnej kolónke.

dôrazné upozorňuje členov realizačného tímu (tréner, asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva) na označenie visačkami

– nariaďuje odohrať stretnutie 13. kolo U 11 ŠK Váhovce –  FC Jelka dňa 19.11. 2022 o 11:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať v opačnom poradí stretnutie 15. kolo U 11 FC Slovan Galanta –  FC Jelka dňa 13.11. 2022 o 11:00 ( nedeľa ihrisko FC Jelka ).

– berie na vedomie písomné vyjadrenie TJ Družstevník Jánovce k neprístojnostiam v stretnutí 14. kolo VIII. Kolo GA – ŠA OFK Žihárec – TJ Družstevník Jánovce

– berie na vedomie písomné vyjadrenie OFK Žihárec k neprístojnostiam v stretnutí 14. kolo VIII. Kolo GA – ŠA OFK Žihárec – TJ Družstevník Jánovce

– berie na vedomie písomné vyjadrenie rozhodcu Vladimír Kompas k neprístojnostiam v stretnutí 14. kolo VIII. Kolo GA – ŠA OFK Žihárec – TJ Družstevník Jánovce

– kontumuje stretnutie 14. kolo VIII. Liga GA – ŠA  OFK Žihárec  – TJ Družstevník Jánovce podľa SP čl. 82 písmeno d a čl. 11 bod 2. Zároveň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Družstevník Jánovce

– na základe rozhodnutia DK  eviduje odpočet 3 bodov z konečnej tabuľky pre OFK Žihárec na konci súťažného ročníka VIII. Liga dospelí GA-ŠA  v SR 2022/2023.

 Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články