Uradna sprava DK c.18

Pokuty na návrh ŠTK

U-170 TJ Horné Saliby (U 11) –  15. kolo neskoro vytvorený zápis o stretnutí

DO: pokuta 20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

U-171 FC Jelka (U 11) – 15. kolo neskoro vytvorený zápis o stretnutí, neuvedenie výsledku konfrontácie

DO: pokuta 20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

U-172 ŠK Veľké Úľany (U 11) –  15. kolo neskoro vytvorený zápis o stretnutí

DO: pokuta 20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

U-173 FK Veľká Mača (U 11) –  15. kolo neskoro vytvorený zápis o stretnutí

DO: pokuta 20€ podľa RS čl. IX bod 1/b

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 23.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články