Uradna sprava DK c.17

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 07.11.2022

U-165 Peter Oliver Kolek (1332026) OFK Matúškovo, VII.liga dospelí, 4týždne N s prerušením cez zimnú prestávku (48/1c, 2b)

U-166 Štefan Iván (1258871) OFK Matúškovo, VII.ligadospelí 2mesiace N s prerušením cez zimnú prestávku (48/1c, 2b)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 07.11.2022

U-167 Richard Prúčny (1233283) TJ Horné SalibyVII.ligadospelí

U-168 Zsolt Oros (1240884) TJ Čierna Voda, VII.ligadospelí

Disciplinárne opatrenia

U-169 TJ Horné Saliby, TJ Čierna Voda – neplatič bezhotovostného styku (splatnosť bola do 17.10.2022) – zaplatili (U-139, U-145, U-146)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 16.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články