Úradná správa R a DS č. 6

  • KR upozorňuje všetkých R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím.
  • ospravedlnení R na sobotu 09.09.2017: Tóth, Tonkó, Salát, Forró, Kubík, Mészáros, Takáč, Szmatana                                                                                                                                       na nedeľu 10.09.2017: Tóth, Takáč, Szmatana

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články