Úradná správa č. 11

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 11. 7.9. 2017.

– nariaďuje pre FO P. Úľany  MO ml. žiaci  všetky domáce stretnutia v jesennej časti SR 2017 / 2018 odohrať v nedeľu UHČ ml. žiaci.

– nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola MO ml. žiaci P. Úľany – Č. Brod dňa 9.9.2017 o 10:30 hod.

– nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola MO žiaci  Abrahám Hoste – Pata dňa 10.9.2017 o 13:00 hod . (  nedeľa  ).

 – nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola MO dospelí II. tr. GA – ŠA  Galanta – Hody – H. Saliby dňa 28.10.2017 o 14:00 hod . ( sobota ).

 – nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola MO dospelí II. tr. GA – ŠA   Galanta – Hody – Tešedíkovo dňa 30.9.2017 o 14:30 hod . ( sobota ).

 – nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola MO prípravka  Sládkovičovo – Č. Brod dňa 10.9.2017 o 14:00 hod . ( nedeľa).

 – nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola MO dospelí  Č. Brod – Mostová dňa 23.9.2017 o 15:30 hod . ( sobota   ).

 – nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola MO prípravka  Váhovce – H. Saliby dňa 16.9.2017 o 10:00 hod . ( sobota).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kola MO žiaci  Č. Voda – P. Sady dňa 16.9.2017 o 13:00 hod . ( sobota v opačnom poradí – ihrisko P. Sady  ).

– zamieta žiadosť FO Abrahám Hoste o preloženie stretnutia 6. kolo  Abrahám Hoste – Tomášikovo stretnutie sa odohrá v stanovenom termíne 16.9.2017 o 15:30 ( sobota ).

 – dôrazne upozorňuje FO H. Saliby „B“  pred, počas, a po stretnutí musí byť funkčné internetové pripojenie a funkčná tlačiareň. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK podľa RS čl. IX 1/c .

 – dôrazne upozorňuje FO H. Saliby „B“ na plnenie  RS čl. X 3/b. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK podľa RS čl. IX 1/c .

 – dôrazne upozorňuje FO D. Streda na RS čl. IV 1/o.  V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK podľa RS čl. IX 1/c .

 – dôrazne upozornenie – správca súťaže upozorňuje všetky FO že od 15.9. 2017 bude povinné uvádzať v zápise o stretnutí nasledovné osoby TRÉNER, VEDÚCI MUŽSTVA, HL. USPORIADATEĹ, VIDEO TECHNIK. Video technik bude povinný len v kategórii MO Dospelí. Od daného dátumu už nebude možné uzavrieť nomináciu hráčov na stretnutie bez toho že nebudú menované funkcie zadané do zápisu o stretnutí. V opačnom prípade bude daný FO odstúpený na doriešenie na DK.

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.    

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články