Uradná správa DK č.6

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 04.09.2017

U-20 Ján Várady (1064879) Vozokany, DK na základe správy DS upúšťa od disciplinárneho opatrenia pre menovaného hráča

U-21 Tamás Takács (1258438) Dlhá n/V, II.trieda GA-ŠA 5týždnov N (48/1c, 2b)

U-22 Alfréd Galo (1222317) Gáň, II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

 

 

Disciplinárne sankcie

U-23  DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13.9.2017 o 15:30 ohľadom šetrenia udalosti v polčasovej prestávke 4.kola MO dospelí Sládkovičovo-Košúty

zo Sládkovičova: HU A.Takácsa a V.Brunnera staršieho

a delegované osoby stretnutia.

Účasť predvolaných je nutná.

V.Brunner st. – menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO, zákaz športovej činnosti a zákaz športu (DP 43/4, 19/1) do vyriešenia prípadu od 4.9.2017

Oznamy

U-24 Šoporňa – DK ruší U-1 a U-2, platí U-17 zo dňa 30.8.2017

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 13.09.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články