Uradna sprava DK c.19

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 11.03.2019

U-112 Zoltán Leckési (1240147) TJ Čierna Voda MO dospelí 1ss N (37/3)

U-113 Őrs Levente Cservenka (1320769) OFK Mostová 1ss N (37/3)

U-114 Zoltán Hrotkó (1201657) TJ Vozokany 1ss N (37/3)

U-115 Lukáš Horváth (1283758) TJ PoľnohospodárŠalgočka 4týždne N (48/1c, 2b)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 11.03.2019

U-116 Peter Tóth (1201469) Čierna Voda

U-117 Lukáš Olšinský (1296498) Jelka

U-118 Vladimír Grús (1258791) Pusté Úľany

U-119 Milan Šuhay (1153880) Šintava

U-120 Roland Izsóf (1217564) Veľká Mača

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budúzverejňované na stránke ObFZ Nitra.http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

U-1015 Lukáš Babic (1169190) TJ Galanta-Mestská časťHody

U-1016 Miroslav Eliáš (1158619) TJ GalantaMestskáčasť Hody

U-1017 Peter Bosý (1220401) Vinohrady n/V

U-1018 Dávid Remenár (1243296) Vinohrady n/V

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 20.03.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutípodľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámeniarozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články