Úradná správa R a DS č.22

  • KR a D berie na vedomie oznámenie o ukončení činnosti rozhodcu Pa.Jeremiasa. Menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu a praje mu do ďalšieho života veľa pracovných a osobných úspechov.
  • KR a D zastavila delegovanie Ľ.Szüllőovi na 1 mastr.kolo za nenariadený PK v stretnutí M.O. dosp. Šintava- Sládkovičovo
  • Ospravedlnení R na sobotu 16.03.2019: Pe.Jeremias, Forró, Flaska, na nedeľu 17.03.2019: Pe.Jeremias, Forró, Takáč, Flaska, Flaskár (poobede), Kubovič (poobede), Lelovics (poobede)

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články