Úradná správa č. 24

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 24.  14.3. 2019.

– schvaľuje žiadosť FO Veľké Úľany   MO prípravka sk  „A“  stretnutie 13.kolo Veľké Úľany – D. Saliby sa odohrá 23.3.2019 piatok o 17:00.

– schvaľuje žiadosť FO Tomášikovo   MO mladší žiaci   stretnutie 16.kolo Jelka – Tomášikovo sa odohrá 27.4.2019 sobota o 10:30.

– schvaľuje žiadosť FO Č. Voda   MO dospelí  stretnutie 18.kolo Č. Voda  –  Jelka sa odohrá 23.3.2019 sobota o 15:00.

– schvaľuje žiadosť FO Č. Voda   MO dospelí  stretnutie 24.kolo Č. Voda  –  Pusté Úľany sa odohrá 4.5.2019 sobota o 16:30

–  neschvaľuje žiadosť FO Č. Voda   MO dospelí  stretnutie 28.kolo Č. Voda  –  Šalgočka podľa RS čl.II. 1/n

–  neschvaľuje žiadosť FO Č. Voda   MO dospelí  stretnutie 30.kolo Č. Voda  –  Matúškovo podľa RS čl.II. 1/n

– schvaľuje žiadosť FO Veča   MO dospelí II. tr. GA – ŠA  stretnutie 22.kolo Veča  –  Galanta – Hody sa odohrá 1.5.2019 streda o 16:30.

– schvaľuje žiadosť FO Sládkovičovo   MO žiaci   stretnutie 14.kolo Sládkovičovo – Matúškovo sa odohrá 17.3.2019 nedeľa o 09:30.

– schvaľuje žiadosť FO Dolné Saliby  MO dospelí II. tr. GA – ŠA  stretnutie 18.kolo Dolné Saliby –  Jánovce sa odohrá 23.3.2019 sobota o 15:00.

– upozorňuje všetky FO na termín (splátky pre delegované osoby) ktorý je 15.3.2019.

– upozorňuje všetky FO na Pravidlá futbalu: Obe bránkové žrde a brvno musia byť bielej farby a musia mať rovnakú šírku a hĺbku, ktorá nepresahuje 12 cm. V opačnom prípade bude odobratý Protokol o spôsobilosti hracej plochy.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články