Smútočné oznámenie:  ObFZ Galanta s hlbokým žiaľom oznamuje, že dňa 02. 02. 2024 zomrel p. Jozef Novotný dlhoročný funkcionár ObFZ Galanta, vo veku   71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 06.02.2024 o 14:00 hodine v Galante v novom cintoríne. Česť jeho pamiatke

Uradná správa ŠTK č. 24

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.24  01.02. 2024                                                                                                                       – dôrazne upozorňuje všetky kluby ktoré prihlásili jednotlivé družstvá na […]

Showing all 2 results