Uradná správa ŠTK č. 24

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.24  01.02. 2024                                                                                                                      

dôrazne upozorňuje všetky kluby ktoré prihlásili jednotlivé družstvá na HT na web stránke ObFZ v sekcii „Tlačiva , dokumenty“ sa nachádzajú „ Propozície HT, rozpis zápasov U 15, súpiska. Súpisku treba vyplniť a odovzdať pri príchode na turnaj minimálne 1 hodinu pred prvým stretnutím daného družstva ( 2 kusy ).

ŠTK upozorňuje FK, FO na nasadenie funkcionalita evidencie „ostaršenia“ hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí je uverejnený na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

– družstvá ktoré chcú  odohrať svoje všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024 v sobotu svoju žiadosť nech podajú cez ISSF systém ( podanie na komisiu) do 15.02.2024.  Do daného termínu budú všetky žiadosti prerokované bez rokovacieho poplatku. Podanie po termíne bude účtovaný rokovací poplatok. Podanie za každé družstvo musí byť v osobitne. V opačnom prípade žiadosť nebude akceptovaná.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024 FK Slavoj Sládkovičovo U 11 vždy sobota 10:30

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024 FK Slavoj Sládkovičovo U 13 vždy nedeľa 10:30

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024 FK Slavoj Sládkovičovo VII. liga dospelí vždy sobota UHČ okrem 24 kolo

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024 TJ Družstevník Trstice U 13 vždy sobota 10:30

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články