Uznesenie VV zo dňa 28.3.2020

Členovia VV ObFZ Galanta

Kontrolór ObFZ Galanta

————————————————————————————————————————————

Vážení členovia VV ObFZ Galanta!

Dovoľujem si Vás oboznámiť s výsledkami hlasovania per- rollam vo veci:

 „ zrušenie všetkých súťaží ObFZ Galanta v jarnej časti s.r.2019/2020, pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných regionálnych  súťaží  s.r.2019/2020 a z týchto súťaží nikto nepostúpi ani nezostúpi pre s.r.2020/2021“.

Svoje stanoviská ste mali možnosť zasielať v termíne do 27.3.2020 do 23:59 na adresu ervinkiss1@gmail.com formou:

-Schvaľujem

-Neschvaľujem

-Zdržiavam sa

Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia VV ObFZ Galanta, a všetci hlasovali „schvaľujem“.

Preto oznamujem že  hlasovanie formou per-rollam bolo  prijaté „schvaľujem“.

                                                                                                   Mgr. Ervín Kiss

                                                                                                   predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články