Uradná správa č. 1

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 1.  14.5. 2020.

Podmienky na prihlásenie do súťaže na SR 2020/2021.:

Prihlášku má právo zaslať každý klub do tej súťaže v ktorej účinkoval v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Podľa predošlej vety klub Vozokany majú právo sa prihlásiť do súťaže VI. Liga dospelí. V prípade neprihlásenia sa družstva do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto zaraďovať v súlade s SP čl. 17, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti , ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium. Prihlášky je možné zasielať od.1.6.2020 do 16.7.2020.

ŠTK ObFZ Galanta do poručuje všetkým FO aby sledovali US                                                                                      

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články