Uznesenie VV zo dňa 18.5.2020

Členovia VV ObFZ Galanta

Vážení členovia VV ObFZ Galanta!

Dovoľujem si Vás oboznámiť s výsledkami hlasovania per- rollam vo veci:

– zníženia nenávratného štartovného vkladu za družstvo dospelých vo všetkých súťažiach ObFZ GA a v prípade ak kluby Šalgóčka a Jánovce neprihlásia povinne jedno mládežnícke družstvo do súťaží aj poplatok 1500 € pre s.r.2020/2021 o 50%. Zároveň úplné  zrušenie nenávratného štartovného vkladu družstiev mládeže vo všetkých súťažiach ObFZ GA pre s.r.2020/2021“.

– predložený návrh bol jednohlasne schválený

                                                                                                   Mgr. Ervín Kiss                                                                                                    predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články