Uznesenie VV č.29

            Uznesenie č. 29. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 3.5.2021

 1. VV  berie na vedomie :
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 3.5.2021
 • VV schvaľuje:
 1. Stretnutie klubov na 7.5.2021 o 17.00 v aule MsÚ Galanta s tematikou reštartu s.r. 2020/2021
 2. Návrh termínovej listiny ObFZ Galanta na s.r. 2021/2022
 3. Návrh krátenia nenávratného štartovného vkladu o 50 % na s.r. 2021/2022
 4. Návrh termínu podania prihlášok na s.r. 2021/2022 na 8.7.2021
 5. Nákup notebooku pre predsedu ŠTK
 6. Dohodu so sekretárkou p. M. Barcziovou

V Galante  3.5..2021

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články