Úradná správa ŠTK č. 17

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej Covid 19 ŠTK ObFZ Galanta zo súhlasom VV ruší  oblastné súťaže VI. liga, VII. liga GA – ŚA dospelí podľa Súťažného poriadku SFZ   SP čl.7a –   odsek 4  súťažného ročníka 2020/2021.

1. ŠTK následne anuluje výsledky všetkých doteraz odohratých stretnutí oblastných súťaží VI liga , VII liga GA – ŚA dospelí ročníka 2020/2021.

ŠTK dáva do pozornosti FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu ObFZ Galanta 2021/2022,ktorý sa začína postupne pripravovať̌ a spracovávať Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú́ adresu : obfzga@futbalsfz.sk

 SR 2021/2022

Začiatok 07.08. 2021

Uzávierka prihlášok 08.07.2021

Aktív ŠTK dňa 22.07.2021

      Štartovný vklad :

      dospelí VI. liga :   75 €

      dospelí VII. liga :  60 €  ( družstvá z ObFZ Nitra uhradia štartovné na ObFZ Nitra )

      dorast: zdarma 

      mladší dorast: zdarma                                                                                                               

      žiaci : zdarma                                                                                                                         

      mladší žiaci: zdarma                                                                                                                  

      prípravka:  zdarma

Dohrávky :

U 15

9.kolo 30.05., 10.kolo 06.06., 11.kolo 13.06., 12.kolo 20.6., 13.kolo 27.6.

6.kolo M. Mača – Jelka odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

7.kolo Matúškovo  – Trstice odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

U 13                                                                                                                                             9.kolo 05.06., 10.kolo 12.06., 11.kolo 19.6.,

 7.kolo Trstice – Košúty odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

U 11

12.kolo 06.06., 13.kolo 13.06., 14.kolo 20.6., 15.kolo 27.6.

8.kolo Trstice – Košúty odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

8.kolo Jelka – P. Úľany odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

9.kolo P. Úľany – Trstice odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

9.kolo V. Mača – Jelka odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

10.kolo Trstice – V. Mača odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

11.kolo Č. Voda – Č. Brod odohrať cez týždeň – vzájomná dohoda potrebné požiadať cez ISSF.

Všetky zmeny je potrebné požiadať cez ISSF.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články