Úradna správa č. 40

Uznesenie č. 40. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 27.11.2017

 

  1. VV berie na vedomie :

     Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené

  1. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  2. Čerpanie rozpočtu do 11. 2017
  3. Správy predsedov odborných komisií ( KR, DK, ŠTK, OvK, MaK, RK, TMK, KM a ŠF)
  4. Výsledky turnaja o Pohár predsedu ZsFZ prípraviek dňa 19.11.2017 v ŠH Galanta
  5. Diskúsne prispevky členov VV ObFZ Galanta
  6. Informácie zo stretnutia štatutárov klubov zo dňa 6.11.2017

      VV schvaľuje:

      Úpravu rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2017

 V Galante  27.11.2017

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články