Úradná správa DK č.17

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 20.11.2017

U-110 Tibor Bedecs (1248490) Tomášikovo, MO dospelí

U-111 Roland Kováč (1146385) Tešedíkovo, II.trieda GA-ŠA

U-112 Radko Mikle (1232283) Tešedíkovo, II.trieda GA-ŠA

U-113 Marek Kolozsi (1257045) Žihárec, II.trieda GA-ŠA

 

Disciplinárne sankcie

U-114 DK v zmysle DP čl.71/3a,d trestá ŠK Dlhá n/Váhom: – pokuta 33 € v zmysle DP (čl.57/1c, 2) – nedostatočný počet US – DK zároveň nariaďuje zvýšiť počet členov US na 10 (do 30.06.2018)

 

Oznamy

U-115 Neplatiči zbernej faktúry – uhradili: Sereď, Čierny Brod, Diakovce

DO: DK uvoľňuje činnosť od 20.11.2017

 

U-116 DK oznamuje funkcionárom, hráčom, že v zmysle DP čl.17/8 prerušuje výkon disciplinárnych opatrení od 22.11.2017 až do predposledného dňa začiatku príslušnej skupiny jarnej časti 2017/2018 – platí pre MO II.trieda dospelí GA-ŠA rozhodnutia DK Nitra.

 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články