Úradna správa pre trénerov

Úradná správa TMK

TMK oznamuje FO a záujemcom o školenie trénerov UEFA C licencie Grassroots, ako aj záujemcom o predľženie licencie UEFA B a UEFA C – Grassroots, aby prihlášky zasielali na ObFZ Galanta do 15.10.2018. Školenie na získanie licencie UEFA C vykoná ObFZ Nitra v mesiacoch november a december. Školenie na predľženie licencií sa uskutoční v mesiaci január. Pri dostatočnom počte účastníkov by sa školenie na predľženie licencií mohlo vykonať aj v priestoroch v Galante. TMK zároveň upozorňuje funkcionárov FO na splnenie povinnosti zabezpečenia kvalifikovaných trénerov vo všetkých súťažiach riadených ObFZ Galanta. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Galanta, poplatky za školenia trénerov u aktívnych trénerov mládežníckych družstiev v súťažiach ObFZ Galanta bude preplácať ObFZ Galanta.

 

Štefan Czafík : predseda TMK ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články