Úradna správa č. 9

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 9.  13.9. 2018.

 – berie na vedomie odhlásenie družstva ŠK V. Grob dospelí zo súťaže v SR 2018/2019 , družstvá ktoré majú vylosované stretnutie s ŠK V. Grob budú mať v daný deň voľno. Zároveň odstupuje ŠK V. Grob na DK na doriešenie podľa RS čl. IV 1/f.

– schvaľuje dohodu FO V. Úľany a FO Vlčany MO prípravka sk. „A“  1. kolo V. Úľany – Vlčany stretnutie sa odohrá dňa 12.9.2018 o 17:00.

– schvaľuje dohodu FO V. Mača a FO P. Úľany MO dorast  4.kolo V. Mača – P. Úľany  stretnutie sa odohrá dňa 15.9.2018 o 13:00 ( sobota ).

– schvaľuje žiadosť  FO Č. Brod MO dospelí 13. kolo Č. Brod – Matúškovo sa odohrá dňa 27.10.2018 o 14:00 ( sobota ).

– schvaľuje dohodu FO Váhovce a FO Sereď  MO  žiaci  6. kolo Váhovce – Sereď  stretnutie sa odohrá dňa 16.9.2018 o 10:30 ( nedeľa ).

 – schvaľuje dohodu  FO Sereď a FO Šintava  MO prípravka sk  „B“  6. kolo Sereď – Šintava   stretnutie sa odohrá dňa 17.9.2018 o 17:00 ( pondelok ).

 – schvaľuje dohodu FO Jánovce a FO Selice MO dospelí II. tr. GA – ŠA 14.kolo Jánovce – Selice  stretnutie sa odohrá dňa 3.11.2018 o 13:30 v opačnom poradí ( ihrisko Selice, sobota  ).

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články