Úradná správa ŠTK č. 39

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 39  30. 05. 2024  

prihlášky na SR 2024/2025 do súťaží ObFZ Galanta je stanovený termín 25.06.2024 do 00:00 hod.

termínová listina na SR 2024/2025 je schválená VV ObFZ Galanta, začiatok SR je stanovený na 03.- 04.08.2024

– aktív ŠTK sa bude konať 13.07. 2024 o 09:00 ( sobota ) v zasadačke MsÚ Galanta, účasť je povinná podľa RS čl. IV bod 16  

– dôrazne upozorňuje všetky FO že SR 2024/2025 ostaršenie hráča musí byť zaevidované v ISSF systéme, v opačnom prípade bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP čl. 51 písmeno k. Ostaršenie platí 1 kalendárny rok

– dôrazne upozorňuje kluby že v mesiaci JÚL 2024 prebehne pasportizácia o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. Upresnenie časov jednotlivých kontrol u FO bude uverejnený v US ŠTK.  

– nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11 FC Pata –  FK Slavoj Sládkovičovo dňa 29.05. 2024 o 18:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 33. kolo VII liga dospelí  OFK Mostová – ŠK Tešedíkovo dňa 08.06. 2024 o 17:00 ( Sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 ŠK Šoporňa –  OFK Abrahám Hoste dňa 05.06. 2024 o 17:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 FK Slavoj Sládkovičovo  –  TJ Horné Saliby dňa 06.06. 2024 o 16:30 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo U 15  ŠK Šoporňa – ŠK Váhovce dňa 31.05. 2024 o 17:30 ( piatok HP TJ Družstevník Pusté Sady ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo U 15  FC Pata  – TJ Družstevník Dolné Saliby dňa 04.06. 2024 o 17:30 ( utorok ).

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy  

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články