Uradna sprava DK c.36

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 27.05.2024

U-303 Zsolt Karóly (1277123) TJ ŠM Kráľov Brod, dospelí 4ss N (48/1b, 2a) 

U-304 Alexander Horváth (1292140) OFC Košúty, dospelí 4ss N (48/1b, 2a) 

U-305 Zoltán Mésáros (1141813) TJ Čierna Voda, dospelí4ss N (49/1a, 2a)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 27.05.2024

U-306 Jozef Tornyai (1298173) ŠK Veľké Úľany

U-307 Marek Chudovan (1236767) TJ Družstevník Pusté Sady

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

Od 27.05.2024

U-308 Ákos Renczés (1283402) TJ Čierna Voda

Disciplinárne opatrenia

U-309 ŠK Veľké Úľany zo stretnutia 30.kola MO dospelí ŠK Veľké Úľany – OFK Žihárec 

Pokuta 200 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu, zvýšiť počet usporiadateľov na 12 osôb do 31.12.2024. HU Attila Múčka st. zákaz výkonu funkcie a zákaz styku s DO na 2ss N. Prezident klubu František Gőgh zákaz styku na 2ss N, Pudmericky (pokladník klubu) zákaz výkonu funkcie a zákazstyku s DO na 4ss N.  

OZNAMY

U-310 DK odstupuje R Branislava Koreca na doriešenie KR ObFZ Galanta (neúčasť na zasadnutí DK bez ospravedlnenia)– (U-300)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 29.05.2024 do 28.08.2024

U-311 Szilárd Varsányi (1282096) TJ Družstevník Dolné Salibydospelí 1ss P (U-270)

U-312 TJ Čierny Brod – tréner Kristián Lukovics (1133362)2týždne P (výkon funkcie) , vedúci mužstva Tomáš Cződör(1283376) 2týždne P (výkon funkcie), Ladislav Gašparovič (1401024) 2týždne P (výkon funkcie)

DK upozorňuje kluby, že videozáznam sa vyhotovuje až do odchodu hráčov obidvoch družstiev a delegovaných osôb z hracej plochy (v prvom aj v druhom polčase!). V prípade nedodržania DK postupuje podľa RS čl. IX/1a

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 05.06.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články