Úradná správa ŠTK č. 36

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 36  09. 05. 2024                                                                                                                      

– dôrazne upozorňuje kluby že v mesiaci JÚL 2024 prebehne pasportizácia o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. Upresnenie časov jednotlivých kontrol u FO bude uverejnený v US ŠTK.

–  vyzýva futbalové kluby, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ Galanta na SR 2024/2025, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiadame o zaslanie pripomienok, resp. návrhov, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu obfzga@futbalsfz.sk alebo stkobfzgalanta@centrum.sk Termín do 15.05.2024.

– dôrazne upozorňuje všetky kluby ( vo všetkých súťažiach ) na povinnosť používať v stretnutiach visačky pre realizačný tým.

– dôrazne upozorňuje trénerov, VM kategórie U 19, U 15, U 13, U 11, U 9 na SP čl. 48 bod 8, a RS čl. V bod 15 ( povinná konfrontácia ). V opačnom prípade budú odstúpené na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo U 9 ŠK Váhovce – FK Veľká Mača dňa 06.05. 2024 o 17:00 ( pondelok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 21. kolo U 11 OŠK Vinohrady nad Váhom – FC Jelka dňa 15.05. 2024 o 17:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 13. kolo U 9 OFK Pusté Úľany – ŠK Dolná Streda dňa 08.05. 2024 o 10:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 34. kolo VII. liga dospelí ŚK Veľké Úľany – ŠK Dolná Streda dňa 15.06. 2024 o 17:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo U 13 ŠK Šoporňa –  OFK Pusté Úľany 14.05. 2024 o 17:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 13. kolo U 9 TJ Družstevník Trstice – ŠK Váhovce  dňa 16.05. 2024 o 18:00 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 19 kolo U 15 TJ Družstevník Dolné Saliby – FK Veľká Mača dňa 11.05. 2024 o 16:30 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 19 kolo U 15 OFK Abrahám Hoste – ŠK Šoporňa dňa 16.05. 2024 o 18:00 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 20 kolo U 15 OFC Košúty – TJ Družstevník Trstice dňa 22.05. 2024 o 17:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo U 13 TJ Družstevník Pusté Sady –  FC Pata 21.05. 2024 o 18:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo U 11 TJ Družstevník Trstice – OŠK Vinohrady nad Váhom  dňa 22.05. 2024 o 17:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 19 kolo U 15 OFK Pusté Úľany – OFC Košúty  dňa 12.05. 2024 o 11:00 ( nedeľa – kolízia stretnutí ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 14. kolo U 13 TJ Družstevník Pusté Sady – OFK Pusté Úľany  16.05. 2024 o 17:00 ( štvrtok ).

– odstupuje na DK na doriešenie U 11 ŠK Šoporňa ( 21. kolo ) neuvedenie zdravotníka, v zápise o stretnutí porušenie  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 11 TJ Družstevník Trstice ( 21. kolo ) neuvedenie zdravotníka, trénera v zápise o stretnutí porušenie  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 11 TJ Horné Saliby, ŠK Tešedíkovo ( 21. kolo ) neprevedenie konfrontácie porušenie  RS čl. IX 1/b )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články