Uradna sprava DK c.33

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 09.05.2024

U-264 Viktor Rigó (1292516) OFK Žihárec, dospelí 4ss N (48/1b, 2a)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 09.05.2024

U-265 Lukáš Žilavý (1285862) OFK Mostová

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 xŽK (37/5b):

Od 09.05.2024

U-266 Attila Szakolci (1231184) TJ Čierna Voda

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 10.05.2024 do 09.08.2024

U-267 Peter Valentovič (1232618) ŠK Dolná Streda, dospelí 2ss P (U-248)

U-268 Sebastian Múčka (1345742) ŠK Veľké Úľany, dospelí 2ss P (U-245) 

DK upozorňuje kluby, že videozáznam sa vyhotovuje až do odchodu hráčov obidvoch družstiev a delegovaných osôb z hracej plochy (v prvom aj v druhom polčase!). V prípade nedodržania DK postupuje podľa RS čl. IX/1a

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 15.05.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články