Úradná správa ŠTK č. 20

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.20  23.11. 2023                                                                                                                     

schvaľuje konečné tabuľky jesennej časti SR 2023 / 2024 VII . liga, U15, U13, U11, U09 .

– eviduje rozhodnutie DK zo stretnutia 17. kolo VII . liga OFK Matúškovo – ŠK Váhovce odpočet 3 bodov z konečnej tabuľky SR 2023 / 2024 pre OFK Matúškovo.

– dôrazne upozorňuje dole uvedené FO aby uhradili uvedenú sumu za bezhotovostný styk, uvedenou sumou sú menované FO v mínuse. Termín uhradenia je 30.11.2023 do 12.00 hod. v opačnom prípade bude FO odstúpený na DK na doriešenie.

OFC Košúty – 50,70 €

OFK Mostová – 250,72 €

ŠK Dolná Streda – 120,37 €

– dáva do pozornosti že v mesiaci Február 2024 sa uskutočnia Halové turnaje ObFZ Galanta

10.02.2024 –  U 15

17.02.2024 – U 11

24.02.2024 – U 13

02.02.2024 – U 09

Prihlášky a podrobné informácie budú v US ŠTK mesiaci Január 2024

– dáva do pozornosti oznam

Dňa 15.12.2023 o 17:00 v zasadačke MsÚ Galanta sa uskutoční krst knihy „ Futbal v okrese Galanta“. Účasť všetkých FO je povinná

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články