Uradna sprava DK c.18

Disciplinárne opatrenie

U-165 Michal Stanga (1229932) OFK Matúškovo, dospelí 6 mesiacov N od 13.11.2023 do 12.05.2024, DK zároveň ruší U-157 (50/1f, 2e) – bez možnosti odpustenia zvyšku trestu

U-166 OFC Matúškovo – zo stretnutia 17.kola MO dospelí OFC Matúškovo – ŠK Váhovce

DO: odobratie 3 bodov z konečnej tabuľky SR 2023/2024, stretnutie DK odstupuje na doriešenie ŠTK (50/1f, 2e, 6) + RP 150€ (podľa RS č. IX/1a)

U-167 OFC Matúškovo – neúplný videozáznam zo stretnutia 17.kola MO dospelí OFC Matúškovo – ŠK Váhovce 

DO: pokuta 300 € podľa RS čl. IX/1a

Oznamy

U-168 OFC Matúškovo – DK berie na vedomie vyjadrenie klubu (U-163)

U-169 Neplatiči zbernej faktúry (splatnosť bola do 15.11.2023): Pata

DO: pokuta 50€ za každý týždeň omeškania pokuta (U-164)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 06.03.2024

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články